PreporučenoTech

Komisija predstavila Direktivu o odgovornosti za umjetnu inteligenciju

Vĕra Jourová; Foto: Claudio Centonze/EC

Europska komisija je u srijedu predložila nova pravila koja će potrošačima omogućiti da lakše tuže proizvođača dronova, robota i ostalih proizvoda opremljenih umjetnom inteligencijom za eventualnu štetu.

>>>Amazonava Alexa nukala klinku na igru sa strujom

“Želimo procvat tehnologija umjetne inteligencije u EU-u. Da bi se to ostvarilo, ljudi moraju imati povjerenja u digitalne inovacije. Današnjim prijedlogom o građanskopravnoj odgovornosti za umjetnu inteligenciju korisnicima pružamo instrumente za pravne lijekove u slučaju štete uzrokovane umjetnom inteligencijom kako bi imali jednaku razinu zaštite kao i za tradicionalne tehnologije i jamčimo pravnu sigurnost za naše unutarnje tržište”, izjavila je potpredsjednica Komisije za vrijednosti i transparentnost Vera Jourova.

Komisija navodi da će revidirana pravila poduzećima dati pravnu sigurnost da bi mogla ulagati u nove i inovativne proizvode, a žrtve će moći dobiti primjerenu naknadu ako im neispravni proizvodi, uključujući digitalne i obnovljene proizvode, nanesu štetu.

Usklađivanje nacionalnih pravila

Osim toga, Komisija prvi put predlaže ciljano usklađivanje nacionalnih pravila o odgovornosti za umjetnu inteligenciju kako bi oni kojima je nanesena šteta povezana s umjetnom inteligencijom lakše dobili naknadu.

Svrha je Direktive o odgovornosti za umjetnu inteligenciju utvrditi jedinstvena pravila za pristup informacijama i smanjenje tereta dokazivanja u vezi sa štetom uzrokovanom sustavima umjetne inteligencije, uvesti sveobuhvatniju zaštitu za žrtve (bilo da je riječ o pojedincima ili poduzećima) i podupirati sektor umjetne inteligencije povećanjem jamstava.

>>>Ressler inauguriran u važnog dionika rasprave o digitalnoj transformaciji, umjetnoj inteligenciji

Prema “pravu pristupa dokazima”, žrtve mogu tražiti od suda da naloži tvrtkama i dobavljačima da dostave informacije o visokorizičnim sustavima umjetne inteligencije kako bi mogli identificirati odgovornu osobu i grešku koja je uzrokovala štetu.

Pratite nas na Google vijestima