Biznis i ekonomija

Komisija predstavila strategiju zaduživanja za financiranje oporavka | NextGenerationEU

Komisija je danas poduzela korake kojima će osigurati da se zaduživanje u okviru privremenog instrumenta za oporavak NextGenerationEU provodi po najpovoljnijim uvjetima za države članice EU-a i njihove građane. Komisija će primjenjivati diversificiranu strategiju financiranja kako bi do 2026. prikupila oko 800 milijardi eura (u tekućim cijenama). Taj pristup, koji će biti u skladu s provjerenom praksom izdavatelja državnih dužničkih instrumenata, omogućit će Komisiji da jednostavno i učinkovito prikupi potrebne iznose. To će također privući ulagače u Europu i ojačati međunarodni položaj eura.

>>>Novac za oporavak mogao bi se pokazati nedovoljnim | Schnabel

Europski povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Instrument NextGenerationEU prekretnica je za europska tržišta kapitala. Danas predstavljamo motor koji će ga pokretati: strategiju financiranja kojom ćemo provoditi zaduživanje za NextGenerationEU kako bismo imali sve alate za pokretanje socijalnog i gospodarskog oporavka te promicanje našega zelenog, digitalnog i otpornog rasta. Poruka je jasna: spremni smo početi čim se Komisiji pravno omogući zaduživanje.

Financiranje oporavka zaduživanjem

Instrument NextGenerationEU, okosnica odgovora Europske unije na pandemiju koronavirusa, financirat će se zaduživanjem na tržištima kapitala. Do kraja 2026. prikupit ćemo oko 800 milijardi eura.

To znači prosječne iznose zaduživanja od približno 150 milijardi eura na godinu, čime će Unija postati jedan od najvećih izdavatelja u eurima. Sva pozajmljena sredstva vratit će se do 2058.

>>>Njemački ustavni sud zaustavio ratifikaciju europskog fonda za oporavak

Premda se Komisija već i prije zaduživala kako bi podržala države članice EU-a i treće zemlje, zbog iznosa, učestalosti i složenosti zaduživanja u okviru instrumenta NextGenerationEU nužna je temeljita promjena pristupa tržištima kapitala.

Na te nove potrebe za financiranjem odgovorit će se raznolikom, diversificiranom strategijom financiranja. Ona će Komisiji omogućiti da mobilizira sva potrebna sredstva po najpovoljnijim uvjetima za države članice EU-a i njihove građane.

Diversificirana strategija financiranja: pregled

U diversificiranoj strategiji financiranja kombiniraju se različiti instrumenti i tehnike financiranja s otvorenom i transparentnom komunikacijom prema sudionicima na tržištu.

U Komisijinoj diversificiranoj strategiji financiranja kombiniraju se:

  • godišnja odluka o iznosima zaduživanja i polugodišnje izvješćivanje o glavnim parametrima plana financiranja radi jasnoće i predvidljivosti za ulagače i druge dionike
  • strukturirani i jasni odnosi s bankama koje podupiru program izdavanja (putem mreže primarnih trgovaca)
  • nekoliko instrumenata financiranja (srednjoročne i dugoročne obveznice, od kojih će se neke izdavati kao zelene obveznice u okviru instrumenta NextGenerationEU, kratkoročne dužničke vrijednosnice EU-a) radi održavanja fleksibilnosti pristupa tržištu te upravljanja potrebama za likvidnošću i profilom dospijeća
  • kombinacija aukcija i sindiciranja kako bi se osigurao ekonomičan pristup potrebnom financiranju po povoljnim uvjetima.

Operacije zaduživanja uključit će se u čvrst okvir upravljanja koji će jamčiti usklađenu i dosljednu provedbu.

Komisija će svoje djelovanje nastaviti koordinirati s drugim izdavateljima, među njima i državama članicama te nadnacionalnim institucijama.

Dodana vrijednost diversificirane strategije financiranja 

Strategija će pomoći Komisiji da ostvari dva glavna cilja, da zadovolji velike potrebe za financiranjem instrumenta NextGenerationEU i da pritom postigne željene niske troškove i mali rizik izvršenja u interesu svih država članica i njihovih građana:

  • korištenjem raznih dospijeća i instrumenata te povećanjem predvidljivosti operacija financiranja Komisija će osigurati veći kapacitet tržišne apsorpcije. Zahvaljujući mogućnosti aukcije duga, operacije financiranja bit će još učinkovitije. To će pomoći u zadovoljavanju velikih potreba za financiranjem
  • dopuštajući fleksibilnost u odlučivanju o tome kad će se izvršavati operacije financiranja te koje će se tehnike ili instrumenti koristiti, Komisija će postići željene niske troškove i mali rizik izvršenja u interesu svih država članica.

Komisija je spremna prikupiti do 800 milijardi eura za oporavak (europa.eu)