Biznis i ekonomijaPreporučeno

Komisija traži transparentno praćenje cijena u lancu opskrbe hranom

Foto: Markus Distelrath

Europska komisija je u srijedu iznijela prijedlog koji bi trebao omogućiti veću transparentnost u praćenju cijena prehrambenih proizvoda u cijelom lancu opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Prijedlog je upućen u javnu raspravu, koja će trajati četiri tjedna, a nakon toga će ga Komisija usvojiti i uputiti u daljnji postupak izglasavanja.

“Asimetrija informacija između poljoprivrednika i drugih dionika u lancu opskrbe hranom stavlja poljoprivrednike u znatno nepovoljan položaj na tržištu i narušava povjerenje u pošteno poslovanje”,

KOMISIJA

Iz razlike u kupovnoj i prodajnoj cijeni mogu se iščitati podaci o posredničkim troškovima poput prijevoza, osiguranja i skladištenja između prodavatelja i kupca. Veća transparentnost dovela bi do boljih poslovnih odluka i povećala povjerenje u pošteno poslovanje u različitim fazama lanca opskrbe hranom. Pristup pravovremenim i lako dostupnim podacima o kretanjima na tržištu ključan je i za konkurentnost na globalnim tržištima, navodi Komisija.

“Prioritet Komisije jest jačati položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Povećanjem transparentnosti tržišta omogućit će se jednak pristup podacima i pružiti jasniji podaci o cijenama te tako postići veća pravednost i uravnoteženost lanca opskrbe hranom. Tim će se novim propisima dopuniti nedavno donesena direktiva o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi te osnažiti slabiji i manji sudionici u lancu opskrbe hranom”, izjavivo je povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan.

Poljoprivrednici su najmanje obaviješteni o kretanju cijena u cijelom lancu u odnosu na druge aktere, trgovce i prerađivače.

“Ta asimetrija informacija između poljoprivrednika i drugih dionika u lancu opskrbe hranom stavlja poljoprivrednike u znatno nepovoljan položaj na tržištu i narušava povjerenje u pošteno poslovanje”, ističe Komisija.

>>>AZTN istražuje korištenje ‘značajne pregovaračke snage’ otkupljivača mandarina Marinada iz Slatine

Predloženim mjerama obuhvatit će se sektori mesa, jaja, mliječnih proizvoda, voća i povrća, ratarskih kultura, šećera i maslinova ulja.

Svaka će država članica biti odgovorna za prikupljanje podataka o cijenama i tržištu. Države članice Komisiji će dostavljati podatke, a ona će omogućiti praćenje na svojem portalu za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i tržišnim opservatorijima EU-a.