Biznis i ekonomijaPreporučeno

Konsolidirana dobit Raiffeisen Bank Internationala 571 milijun eura: semestar

U prvome polugodištu 2019. Raiffeisen Bank International (RBI) ostvario je konsolidiranu dobit u visini 571 milijun eura.

“Krediti komitentima u prvoj polovici 2019. povećali su se za 9 posto, osobito u Austriji, Rusiji i srednjoj Europi. Unatoč niskim kamatnim stopama, neto prihodi od kamata i neto prihodi od naknada i provizija imali su veoma pozitivno kretanje, a troškovi rizika ostali su na vrlo niskoj razini”, izjavio je predsjednik Uprave (CEO) Johann Strobl.

Sveukupno gledano, neto kamatni prihodi blago su se povećali za 2 milijuna eura na 1.664 milijuna. Neto kamatna marža smanjila se za 7 baznih bodova na 2,42 posto, uglavnom zbog rasta poslova s nižom maržom u centrali i nepovoljnoga kretanja marža u Rusiji i Bjelorusiji.

Opći troškovi poslovanja povećali su se za 3 milijuna eura na godišnjoj razini te iznose 1.497 milijuna eura. Udio troškova u prihodima povećao se za 4,8 postotnih bodova na 60,7 posto.

Umjereni gubitci od umanjenja vrijednosti financijske imovine

Gubitci od umanjenja vrijednosti financijske imovine u izvještajnom razdoblju ostali su na niskoj razini od 12 milijuna eura, u odnosu na neto otpuštanja rezervacija za kreditne gubitke u iznosu 83 milijuna eura u istom razdoblju prethodne godine, što se uglavnom može zahvaliti priljevima i naplati.

Udio neprihodonosnih izloženosti smanjio se za 0,3 postotna boda od početka godine te iznosi 2,3 posto. Omjer pokrivenosti neprihodonosnih izloženosti snižen je za 0,7 postotnih bodova na 59,0 posto.

Koeficijent adekvatnosti ukupnoga kapitala (puni) na razini 17,8 posto

Stopa redovnog osnovnog kapitala (puna) iznosila je 13,8 posto, stopa osnovnoga kapitala (puna) 15,3 posto (0,4 postotna boda više), a stopa ukupnoga kapitala (puna) 17,8 posto (0,3 postotna boda manje).

Tromjesečna usporedba

Neto kamatni prihodi povećali su se za 2 posto na tromjesečnoj razini ili za 15 milijuna na 840 milijuna eura, u što je uključen i rast povezan s obujmom od 14 milijuna eura u Rusiji. U Ukrajini su veći iznosi kredita nefinancijskim društvima i kućanstvima također ostvarili porast neto kamatnih prihoda od 4 milijuna eura, dok je u Mađarskoj zbog nižih kamatnih prihoda od izvedenica došlo do smanjenja za 3 milijuna eura. Neto kamatna marža smanjila se za 2 bazna boda 2,40 posto na temelju povećanja obujma uglavnom kratkoročnih poslova s nižom maržom u centrali.

Opći troškovi poslovanja u drugome tromjesečju 2019. iznosili su 773 milijuna eura, što je za 49 milijuna više nego u prethodnom.

Gubitci od umanjenja vrijednosti financijske imovine iznosili su 2 milijuna eura u odnosu na 9 milijuna eura u prethodnome tromjesečju.

Konsolidirana dobit povećala se za 119 milijuna eura na 345 milijuna, uglavnom zahvaljujući smanjenju troškova davanja i posebnih državnih mjera u visini 97 milijuna eura, od čega se većina mora u cijelosti knjižiti u prvome tromjesečju.

Izgledi

RBI će nastaviti ostvarivati rast kredita uz prosječno godišnje postotno povećanje po srednjim jednoznamenkastim stopama.

Očekuje se da će stopa rezerviranja za cijelu 2019. biti ispod 45 baznih bodova.

Banka predviđa da će se u srednjoročnom razdoblju udio neprihodonosnih izloženosti dodatno smanjiti.

Do 2021. RBI nastoji postići udio troškova u prihodima od oko 55 posto.

Sljedećih godina banka ima za cilj ostvarenje konsolidiranoga povrata na kapital od približno 11 posto.

U srednjoročnom razdoblju nastoji ostvariti stopu adekvatnosti osnovnoga kapitala na razini oko 13 posto.

Na temelju toga cilja RBI namjerava raspodijeliti između 20 i 50 posto svoje konsolidirane dobiti, navodi se u polugodišnjem izvješću banke (prezentacija za investitore .pdf).

(RBI)