Biznis i ekonomija

Kreću obvezne edukacije za distributere u osiguranju: HGK

Kako bi ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije i ostali upisani u registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, za sve distributere u osiguranju i reosiguranju kreću radionice u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, kao ovlaštenoga edukatora HANFA-e.

Cilj edukacije je ispunjavanje uvjeta stručnosti propisanoga Zakonom o osiguranju i profesionalizacija djelatnosti osiguranje, kao i povećanje razine financijske pismenosti i zaštite potrošača. Jedna edukacija pokriva šest priznatih sati prema Pravilniku o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar.

Ciklus edukacija organizira se u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Prve dvije radionice održat će se u Osijeku 10. srpnja i u Zagrebu 12. srpnja. Predavači su renomirani stručnjaci iz djelatnosti osiguranja i financija. Programi edukacije obuhvaćaju module kroz sedam tematskih cjelina, a polaznici će moći odabrati one module koji odgovaraju njihovoj specijalizaciji.

Uz teorijski dio, regulatorne odredbe i tržište osiguranja obradit će se i primjeri iz prakse kako bi polaznici stekli nova znanja i vještine. Ujedno je cilj steći uvid u problematiku poslovanja distributera osiguranja, utvrditi područja koja je potrebno dodatno razjasniti i objasniti pojmove i institute koji su nedovoljno zastupljeni.

>>>‘Egzistencijalni izazovi’ banaka i osiguravatelja sežu dalje od negativnih kamata: Villeroy

Namijenjena je posrednicima u osiguranju i u reosiguranju, zaposlenicima društava za osiguranje i društava za reosiguranje koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja odnosno distribuciju reosiguranja, članovima uprave koji su odgovorni za distribuciju proizvoda osiguranja, zaposlenicima kreditnih institucija, investicijskih društava, Hrvatske pošte i Financijske agencije koji obavljaju poslove distribucije osiguranja te nositeljima funkcije za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja

Detalji o postupku prijave dostupni su na stranicama HGK.