Biznis i ekonomijaPreporučeno

Kvartalna deflacija proizvođačkih cijena u poljoprivredi, vrijednost voća pala za 32,9 posto: DZS

Foto: Ralph

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2019. u usporedbi s 2015. porasle su za 4,4%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. pale su za 1,2%, javlja DZS (.pdf).

Cijene biljnih proizvoda porasle su za 11,9% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. pale su za 2,2%.

Pad cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. prouzročen je padom cijena voća, za 32,9%, industrijskog bilja, za 20,0%, i krmnog bilja, za 2,4%.

>>>U 2018. fantastičan urod uljane repice i rast priroda kukuruza, smanjena proizvodnja rajčice

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda niže su za 1,4% nego u 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. niže su za 0,3%. Na taj pad utjecale su cijene svinja, koje su pale za 2,0%, i cijene konzumnih jaja, koje su pale za 13,0%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u prvom tromjesečju 2019. u usporedbi s 2015. niže su za 1,5%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. više za 4,2%. Na navedeni porast najviše je utjecao porast cijena gnojiva.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama, napominje DZS.