Biznis i ekonomijaPreporučeno

Lani nastavljen rast nataliteta i pad mortaliteta tvrtki, stopa opstanka 52%: poslovna demografija

Državni zavod za statistiku donosi pregled osnovnih pokazatelja poslovne demografije: broj aktivnih poduzeća, broj rođenja poduzeća, broj smrti poduzeća te stopa preživljavanja poduzeća od jedne do pet godina nakon godine rođenja.

Statistika poslovne demografije poduzeća obuhvaća poduzeća iz područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Skupina djelatnosti K 64.2 – Djelatnosti holding društava i područje O − Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje isključeni su iz obuhvata (detalji o metodologiji .pdf).

>>>Fertilitet i pobačaji u 2018.

Prema privremenim rezultatima u 2018. bilo je aktivno ukupno 170 278 poduzeća koja su zapošljavala 1 132 225 osoba.

Rast broja aktivnih poduzeća zabilježen je u većini djelatnosti s izraženijim rastom u područjima Prijevoz i skladištenje, Informacije i komunikacije te Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.

Najveći pad broja aktivnih poduzeća zabilježen je u području Ostale uslužne djelatnosti te Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja.

DZS

Budući da u podacima nisu obuhvaćene fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a pritom su obveznici poreza na dohodak koji se utvrđuje u paušalnom iznosu, nakon porezne reforme u 2017. povećan je broj jedinica koje su izašle iz obuhvata poslovne demografije zbog prelaska na paušalno oporezivanje, osobito u uslužnim djelatnostima u kojima je veći udio obrtnika i slobodnih zanimanja.

>>>U ožujku aktivno 57,5 posto registriranih pravnih osoba, biznisa: DZS

Broj rođenja poduzeća i dalje raste u 2018. Znatan porast broja rođenja poduzeća zabilježen je u područjima Rudarstvo i vađenje, Prijevoz i skladištenje, Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, kao i Građevinarstvo.

U odnosu na prethodnu godinu znatniji pad broja rođenja poduzeća zabilježen je u područjima Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja.

Stopa petogodišnjeg preživljavanja poduzeća koja su rođena u 2013. te su i u 2018. bila aktivna jest 52%.

DZS

U usporedbi s 2015. i 2016. ukupan broj smrti poduzeća u 2017. opada. Najveći pad broja smrti poduzeća zabilježen je u područjima Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša. Najveći rast broja smrti poduzeća zabilježen je u područjima Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i Poslovanje nekretninama, piše DZS.