Biznis i ekonomija

Lukša Lulić i Ivo Ivančić predloženi za članove Nadzornog odbora HEP-a | zatvorena sjednica Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 36. sjednice, Vlada je odgovorila Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom točke III. stavka 1. podstavaka 1., 4. i 13. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine, broj 131/20). Cjelovit odgovor Vlade bit će objavljen uz odluku Ustavnoga suda.

Vlada je izvještena i o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, Šime Mršić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede.

Mr. sc. Goran Kolarić imenovan je glavnim tajnikom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na razdoblje od četiri godine, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Zbog isteka mandata razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme Nataša Mikuš Žigman te je ponovno imenovana predsjednicom. Zbog isteka mandata razriješen je i dio članova Upravnog vijeća Zvonimir Novak i mr. sc. Mirela Zečević, a novim članovima imenovani su Nina Čulina i Tomislav Curman, kao predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. predlaže se izbor članova Nadzornog odbora društva Hrvatska elektroprivreda d.d., dr. sc. Lukše Lulića i Ive Ivančića, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci jer im ističe mandat od šest mjeseci.

Zbog isteka mandata razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Damir Bojčić, a novim članom imenovan je Antun Guljaš, kao predstavnik radnika Zavoda temeljem provedenog postupka o izboru.