Biznis i ekonomijaPreporučeno

Manje ribara i ulova, više ribarica: vrijednost ribarstva u 2019. pala za 3,1% na godišnjoj razini  

Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2019. u odnosu na 2018. manji je za 0,9%, dok je ukupan broj plovila veći za 0,5%.

Vrijednost ribarstva u 2019. u odnosu na 2018. pala je za 3,1%, ponajviše zbog pada vrijednosti morskog ribarstva (za 3,5%), kod kojeg je zabilježen pad prodanih količina (za 6,4%).

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2019. manji je u odnosu na godinu prije za 5 475 tona, odnosno 6,3%.

>>>Vrijednost ribarstva u 2018. u odnosu na 2017. porasla za 16,5%: DZS

Količina plave ribe manja je za 9,4%, dok je količina ostale ribe povećana za 6,5%.

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (77,8%).

Ulov ljuskavaca manji je za 163 tone (13,8%), a ulov i uzgoj (proizvodnja) kamenica te ostalih mekušaca i školjkaša za 37 tona (1,8%).

DZS

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2019. povećana je za 201 tonu (6,9%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima povećana je za 199 tona (7,9%), a proizvodnja u pastrvskim ribnjacima neznatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu.

>>>U Kući Europe održana rasprava o budućoj europskoj strategiji ‘Od polja do stola’

Vrijednost ribarstva u 2019. u odnosu na 2018. pala je za 3,1%, ponajviše zbog pada vrijednosti morskog ribarstva (za 3,5%), kod kojeg je zabilježen pad prodanih količina (za 6,4%).

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2019. u odnosu na 2018. porasla je za 5,3%. Na taj porast utjecala je veća prodana količina (za 7,0%), piše DZS (.pdf).