Politika

Marijana Iviček nova predsjednica tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 49. sjednice Vlade, usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za okoliš (ENVI), 18. ožujka 2021., poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 22. i 23. ožujka 2021., vanjske poslove (FAC), 22. ožujka 2021. te opće poslove (GAC), 23. ožujka 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Utvrđena su i očitovanja Republike Hrvatske na zahtjeve za prethodnu odluku u predmetima pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.

Donesena je Odluka o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice i kukuruza. Točka je označena stupnjem tajnosti “vrlo tajno” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Vlada se Ustavnom sudu očitovala na dopunjeni zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 1. i članka 2. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. (“Narodne novine”, broj 13/20.) te na prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom točke I., II i III. stavka 2. Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19. Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.

Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Zakonski prijedlozi:  https://bit.ly/3eREQ5c

Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/30RTZve

Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su dosadašnja predsjednica, članovi i tajnica Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru dr.sc. Nina Perko, mr.sc. Sani Ljubunčić, Iva Gašparić, Anamarija Matak, Snježana Đurišić, Dane Pavičić i Marijana Iviček. Novom predsjednicom Stručnog tijela imenovana je Marijana Iviček, članovima mr.sc. Sani Ljubunčić, Branimir Galović, Snježana Đurišić i Dane Pavičić, a tajnicom Jana Borić.

Ankica Barišić razriješena je dužnosti vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije, a novom ravnateljicom, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, imenovana je mr.sc. Mirela Zečević.

Razriješen je dio dosadašnjih članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva: dr.sc. Marko Košiček, mr.sc. Marijana Gojčeta, Margareta Mađerić, Nina Krznarić Uroda, Tomislav Dulibić, Antonija Margeta, Krešimir Partl, Krešimir Račić, Nevenka Benić, Mirela Buterin, Martina Štefković, Hajdica Filipčić, dr.sc. Mario Šiljeg, Sanja Genzić Jurišević, dr.sc. Nikolina Brnjac, Romana Kuzmanić Oluić, Katica Prpić, Olga Plazibat Novosel, Dragan Jelić, Vicko Mardešić, Nikolina Klaić, Ivan Bota, Frano Matušić, Natalija Havidić, Tomislav Družak, Petra Anđelović, Sonja Žerjav, Ivana Penić, Alen Tahiri, Ines Loknar-Mijatović, Helena Beus, Vesna Lendić Kasalo, Cvjetana Plavša-Matić i Luka Bogdan.

Sukladno novoj Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN, 14/21.) novim članovima i zamjenicima članova toga Savjeta imenovani su: Tomislav Paljak članom, mr.sc. Vesna Šerepac zamjenicom člana, Margareta Mađerić članicom, Miroslav Smetiško zamjenikom članice, Tomislav Dulibić članom, Antonija Margeta zamjenicom člana, Krešimir Partl članom, Krešimir Račić zamjenikom člana, Darko Nekić članom, Mirela Buterin zamjenicom člana, Martina Štefković članicom, Hajdica Filipčić zamjenicom članice, dr.sc. Mario Šiljeg članom, Sanja Genzić Jurišević zamjenicom člana, Frano Matušić članom, Romana Kuzmanić Oluić zamjenicom člana, Sanjin Rukavina članom, Olga Plazibat Novosel zamjenicom člana, Spomenka Đurić članicom, Ivan Bota zamjenikom članice, Tomislav Družak članom, Ozren Pavlović Bolf zamjenikom člana, Željka Josić članicom, Marin Šarlija zamjenikom članice, Sonja Žerjav članicom, Ivana Penić zamjenicom članice, Dalibor Šemper članom, Nemanja Relić zamjenikom člana, Alen Tahiri članom, Ines Loknar-Mijatović zamjenicom člana, Helena Beus članicom, Vesna Lendić Kasalo zamjenicom članice, Cvjetana Plavša-Matić članicom te Luka Bogdan zamjenikom članice.

Razriješeni su dosadašnji predsjedavajući i članovi Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru:  dr.sc. Davor Božinović, dr.sc. Tomo Radičević, Siniša Orlić, Zoran Ničeno, Mladen Novoselec, mr.sc. Ante Mišura, Mario Rogošić, Elizabeta Kos, Renato Tandara, Andrej Franulović, Andreja Metelko-Zgombić, Tomislav Petrinec, Ivan Crnčec, Nikola Milina, general zbora dr.sc. Mirko Šundov, kontraadmiral Ivo Raffanelli i komodor mr.sc. Milan Blažević.

Novim predsjedavajućim imenovan je dr.sc. Mario Banožić, a članovima Zdravko Seidel, Zoran Ničeno, mr.sc. Ante Mišura, Elizabeta Kos, Andrej Franulović i Andreja Metelko-Zgombić, kao predstavnici nadležnih ministarstava.

Razriješeni su dosadašnji predsjedavajući, članovi i zamjenici članova Stručnog tijela za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru: komodor mr.sc. Milan Blažević, kapetan fregate Nadomir Kodžoman, kapetan fregate Milivoj Bačić, kapetan Željko Kuštera, Milivoj Eglendžija, Ile Barišić, Mirna Kovač Bašić, Mario Škorjanec, Jenko Franceschi, Ante Belamarić, Majda Jurić, dr.sc. Dragan Krasić, Ines Marković, Ivica Radovčić, Miroslav Budimir, Darko Sabljak, Jozo Ljubičić, Tomislav Petrinec, mr.sc. Zoran Wiewegh, mr.sc. Milena Longo i Dario Krnić.

Novim predsjedavajućim ponovno je po položaju imenovan zapovjednik Obalne straže, komodor mr.sc. Milan Blažević, a kao predstavnici nadležnih ministarstava i državnih tijela članovima i zamjenicima članova imenovani su: kapetan fregate Nadomir Kodžoman članom, kapetan korvete Stjepan Giljević zamjenikom člana, kapetan Željko Kuštera članom, Milivoj Eglendžija zamjenikom člana, Ile Barišić članom, Mirna Kovač Bašić zamjenicom člana, Jenko Franceschi članom, Vicko Bašić zamjenikom člana, dr.sc. Dragan Krasić članom, dr.sc. Ivan Radić zamjenikom člana, Ivica Radovčić članom, Miroslav Budimir zamjenikom člana, Darko Sabljak članom, Milan Tomić zamjenikom člana, Tomislav Petrinec članom, mr.sc. Zoran Wiewegh zamjenikom člana, mr.sc. Milena Longo članicom, Dario Krnić zamjenikom članice, Srđan Kušćević članom, Željko Šeravić zamjenikom člana, Vedrana Filipović-Grčić članicom, Krešimir Ilić zamjenikom članice, Mario Starčević članom te Dalibor Rihtarić zamjenikom člana.