PreporučenoTech

Mimikrija leptira ‘Mrtvi list’ | VIDEO

Kallima inachus je vrsta leptira poznata i po nazivu “Mrtvi list” koja se može pronaći u tropskoj Aziji od Indije do Japana i posjeduje spektakularnu moć mimikrije. Like so:

? The dead leaf butterfly ?

Insecta