PolitikaPreporučeno

Mirovine od 1. siječnja veće za 0.70%, isplate prema novoj vrijednosti od travnja: HZMO

Foto: ArtTower

Na  39. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 4. ožujka 2020., na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. u odnosu na polugodište koje mu prethodi i podatka o indeksu usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019., donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. siječnja 2020. koja iznosi 68,45 kn.

Budući da je AVM od 1. srpnja 2019. iznosila 67,97 kn, stopa povećanja AVM-a od 1. siječnja 2020. iznosi 0,70%.

Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti bit će isplaćene u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču.

Stopa usklađivanja koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50%, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne bruto plaće. Ako je udio stope promjene veći od 50%, tada se zbraja 70% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30% stope promjene prosječne bruto plaće.

>>>Uvjeti, upute i rokovi za podnošenje zahtjeva za dječji doplatak u 2020.: HZMO

Udio stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa promjene (0,7 : 1,4) je 50%,  što znači da se stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne bruto plaće, te stopa povećanja iznosi 0,70%.

Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti bit će isplaćene u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču.

Na sjednici je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2020. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2020. iznosi 68,45 kn, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2020. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1.567,90 kn te Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2020. koji iznosi 0,75.

>>>e-komunikacija, manje čekanja i dostupnost usluga 24/7/365 neke od značajki digitalizacije HZMO-a

Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2020., koja se od 1. siječnja 2020. određuje u svoti od 2.558,25 kn mjesečno i povećava se za 0,015% od utvrđene proračunske osnovice, odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru (uz primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena i uz uvjet propisan zakonom) i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2019.

Odluke Upravnog vijeća redovito se objavljuju na internetskim stranicama HZMO-a.

HZMO