Politika

Moratorij na ovrhe mirovina produžen do 18. listopada: HZMO  

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u utorak obavještava korisnike mirovina kojima provodi ovrhu na mirovinama da se produžuje razdoblje primjene mjere zastoja u ovršnim postupcima prema Zakonu o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Narodne novine, br.  53/20) do zaključno s 18. listopada 2020., u skladu s Odlukom o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Narodne novine, br.  83/20) koju je  donijela Vlada Republike Hrvatske.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, odnosno pri isplati mirovina u srpnju, kolovozu i listopadu 2020., HZMO će zastati u provedbi ovršnih postupaka te neće isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, izuzev radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.