Politika

Na osobni zahtjev razriješen pomoćnik ministra MVEP-a Miroslav Papa: 178. sjednica Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 178. sjednice, Vlada je utvrdila stajalište za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), koje će se održati 16. rujna 2019. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Utvrđen je Prijedlog odluke o osnivanju konzulata Republike Hrvatske. Poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, nismo u mogućnosti objaviti cjelovit materijal ove točke.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republike Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu.

Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova Miroslav Papa.