Politika

Na osobni zahtjev razriješena Janica Kostelić: 191. sjednica Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 191. sjednice, Vlada je verificirala stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development) koje se održava 25. studenoga 2019. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje Republika Hrvatska zastupa prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Utvrđen je prijedlog odluke o osnivanju Konzulata, na čelu s počasnim konzulom. Poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, cjelovit materijal ove točke označene stupnjem tajnosti “tajno”  ne može se objaviti.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu.

Cjelovit materijal ove točke možete pregledati na sljedećim poveznicama:

Zakonski prijedlozi: http://bit.ly/2D4mQ3l

Podzakonski prijedlozi: http://bit.ly/34bqG6W

Zbog prestanka rada Odbora za javni nadzor revizije i prijenosa njegovih nadležnosti u Ministarstvo financija, sukladno Zakonu o reviziji (Narodne novine br. 127/17), razriješeni su sljedeći članovi tog Odbora:  Željko Faber, Andreja Hašček, Anka Gospodinović, Danijela Stepić, Tomislav Jelinić, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović i prof. dr. sc. Lajoš Žager.

Na sjednici su donesene i neke kadrovske odluke:

Vlada je državnog službenika Matu Škrabala ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za multilateralu i globalna pitanja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državni službenik dr. sc. Petar Mihatov ovlašten je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je dala ponovno ovlaštenje državnoj službenici Ines Pavlačić za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, s danom 29. studenoga 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, kada ured državne uprave prestaje s radom.

Državnom službeniku Draženku Janjuševiću, Vlada je ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, s danom 29. studenoga 2019. godine,  do 31. prosinca 2019. godine, kada uredi državne uprave prestaju s radom.

Na osobni zahtjev, Vlada je razriješila dosadašnjeg predstojnika Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimira Posavca, s danom 15. prosinca 2019. Državnoj službenici Ingrid Šoltić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, s danom 16. prosinca 2019. godine, do 31. prosinca 2019. godine kada ured državne uprave prestaje s radom.

Na osobni zahtjev razriješen je i dosadašnji predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Baldo Pušić, s danom 15. prosinca 2019. godine, te je državnoj službenici Danijeli Glavić Miletić dano ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u toj županiji, s danom 16. prosinca 2019. godine, do 31. prosinca 2019. godine, kada ured državne uprave prestaje s radom.

Državnom službeniku Sandru Mustafagiću povučeno je ovlaštenje za poslove zamjenika državnoga tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Istodobno, Vlada je Sandra Mustafagića imenovala zamjenikom državnoga tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, na temelju postupka provedenog po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Zbog prestanka rada Odbora za javni nadzor revizije i prijenosa njegovih nadležnosti u Ministarstvo financija, sukladno Zakonu o reviziji (Narodne novine br. 127/17), razriješeni su sljedeći članovi tog Odbora:  Željko Faber, Andreja Hašček, Anka Gospodinović, Danijela Stepić, Tomislav Jelinić, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović i prof. dr. sc. Lajoš Žager.

Razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Damir Župan. Novom je članicom Upravnoga vijeća toga Centra,  kao predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, imenovana mr. sc. Mirta Mandić.

Vlada je razriješila dosadašnjega člana Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj, mr. sc. Silvija Kusa. Novom je članicom ovoga međuvladinog mješovitog odbora, kao predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, imenovana mr. sc. Ingrid Szabo.

Na osobni zahtjev, razriješena je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport, Janica Kostelić.

Također je, na osobni zahtjev, Vlada razriješila dosadašnjeg direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Slavka Čukelja.  Vlada je vršiteljem dužnosti direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, sukladno Zakonu o ustanovama, imenovala Krešimira Žunića.