Biznis i ekonomijaPreporučeno

Nacrt plana o energetskoj strategiji u pet dimenzija: e-savjetovanje

“Iako strategija trasira put, ovaj je dokument puno važniji i konkretniji. Energetsku strategiju nismo obvezni donijeti prema EU, no ovaj plan jesmo. Planom se u okviru pet dimenzija – dekarbonizacija, energetska učinkovitost, energetska sigurnost, unutarnje energetsko tržište i istraživanje, inovacije i konkurentnost – prikazuje pregled nacionalnih ciljeva i planova. Ciljevi su izuzetno ambiciozni i zahtjevni. Poseban će izazov biti sektor prometa,“ rekla je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac na završnoj radionici o Integriranom energetskom i klimatskom planu RH, koja se u organizaciji Hrvatske gospodarske komore u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Energetskog instituta Hrvoje Požar održala danas u HGK.

Vjekoslav Jukić
Vjekoslav Jukić; Foto: HGK

“Sadržaj je zadan samom EU uredbom, dokument je unificiran,” rekao je Vjekoslav Jukić iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji je predstavio vremenski plan aktivnosti za izradu i predstavljanje plana. Naglasak je na integriranom upravljanju energetskom i klimatskom politikom kako bi se osiguralo da se svim aktivnostima povezanima s energijom na razini Unije pridonosi ciljevima same Energetske unije.

Maja Božičević Vrhovčak
Maja Božičević Vrhovčak; Foto: HGK

Maja Božičević Vrhovčak iz Energetskog instituta Hrvoje Požar detaljnije je predstavila ciljeve. Ti ciljevi su smanjenje emisije stakleničkih plinova u ETS sektoru za najmanje 43 posto u odnosu na 2005. godinu., a u ne-ETS sektoru za Hrvatsku cilj iznosi najmanje 7 posto u odnosu na istu godinu. Prema prijedlogu Plana udio obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije do 2030. bi trebao biti 36,4 posto, što je proizašlo iz podloga za izradu Energetske strategije do 2030. godine. Također, provedba Plana bi trebala osigurati vrlo ambiciozni, s obzirom na postojeće stanje, udio OIE u neposrednoj potrošnji u prometu od 13,2 posto.

Foto: HGK

Izrada Integriranog energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje 2021.-2030. odvija se gotovo paralelno s izradom Energetske strategije, kao provedbenoga dokumenta strategije. Za razliku od strategije koju Hrvatska nije obvezna donijeti u okviru ispunjavanja svojih EU obveza, sve države članice EU obvezne su dostaviti svoje planove Europskoj komisiji do kraja 2019. temeljem EU Uredbe o upravljanju Energetskom unijom. Europska komisija provodi reviziju planova, jesu li konkretni i usklađeni s EU politikama. Prva revizija planova očekuje se 2024. godine.

Nacrt plana dostupan je OVDJE.