Biznis i ekonomija

Nastavak deflacije cijena na mjesečnoj razini: kolovoz

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u kolovozu 2019. u odnosu na srpanj 2019. u prosjeku su niže za 0,3%. U odnosu na kolovoz 2018., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,8%, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,9%, javlja DZS.

>>>Potrošačke cijene u prosjeku niže za 0,9%, cijene usluga više za 0,7%: srpanj

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u kolovozu 2019. u odnosu na srpanj 2019. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 3,8% (sezonska sniženja), cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,6%, cijene Prijevoza, koje su u prosjeku niže za 0,3%, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva te cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,2%, te cijene Hrane i bezalkoholnih pića i cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

DZS

Pad indeksa potrošačkih cijena u kolovozu 2019. u odnosu na srpanj 2019. ublažile su cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,1%.

Istodobno su cijene Zdravlja, cijene Komunikacija, cijene Obrazovanja te cijene Raznih dobara i usluga u kolovozu 2019. u odnosu na srpanj 2019. u prosjeku ostale na razini cijena iz srpnja 2019.

>>>Deflacija cijena od 0,3% na mjesečnoj, inflacija od 0,6% na godišnjoj razini: lipanj

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u kolovozu 2019. u odnosu na srpanj 2019. imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,24%), a najveći doprinos rastu indeksa imale su cijene Rekreacije i kulture (za 0,01%).

DZS

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u kolovozu 2019. u odnosu na srpanj 2019. u prosjeku su niže za 0,5%, dok su cijene Usluga u prosjeku ostale na razini cijena iz srpnja 2019, piše DZS (.pdf).