Biznis i ekonomija

Negativna kretanja u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjogojstvu | DZS

Foto: Eliza/Pixabay

Državni zavod za statistiku (DZS) u petak je izvijestio o nastavku negativnih trendova u stočarstvu tijekom 2021. godine.

>>>Cijene pšenice od početka 2022. skočile za 68%

Zavod bilježi da je ukupni broj goveda u poredbi s 2020. godinom lani porastao za 1,2%, ali se pritom nastavio trend smanjenja broja muznih krava, za 7,3%.

DZS

U ovčarstvu je prisutno smanjenje ukupnog broja grla za 1,2% u odnosu na prethodnu godinu, uz istodobno smanjenje broja muznih ovaca za 8,4%. Broj koza na približno je istoj razini kao u 2020. godini.

>>>U 2018. sveobuhvatan pad stočne proizvodnje s izuzetkom svinjogojstva

Negativna kretanja prisutna su i u proizvodnji svinja, čiji je ukupan broj manji za 5,9%.

>>>Novootvoreni svinjogojski repro centar ‘poluga razvoja šireg glinskog područja’

Znatan pad proizvodnje u 2021. (za 7,4%) u usporedbi s prethodnom godinom prisutan je i kod peradi, bilježi DZS.

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima