Biznis i ekonomija

Od ukupnih investicija u 2019., 90,84% su investicije u novu dugotrajnu imovinu | DZS

Državni zavod za statistiku donosi podatke o bruto investicijama u 2019. godini uz napomenu da oni uslijed izmjena u metodologiji nisu usporedivi s podacima iz prethodne godine, ali ukazuju na trendove.

Prema izvještaju, vrijednost istraživanjem obuhvaćenog dijela bruto investicija u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu u 2019. pokazuje nominalni pozitivan trend od 15,55%. Nominalni pozitivan trend bruto investicija u novu dugotrajnu imovinu iznosi 15,19%.

>>>Kolosalni investicijski potencijal, natječaji, trendovi.. neizvjesnost na 22. Kongresu hotelijera

Najveći udio u financiranju/stjecanju investicija u dugotrajnu imovinu imaju vlastita sredstva i zajednička ulaganja, 48,30%.

Prema djelatnosti investitora, najveći udio u bruto investicijama u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu imaju područja O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, 14,80%, i C Prerađivačka industrija, 14,38%, dok se prema skupinama vrsta imovine najveći dio ovih investicija, 48,13%, odnosi na građevinske objekte, prostore i građevine. Od ukupnih investicija, 90,84% jesu investicije u novu dugotrajnu imovinu.

>>>Nikako ne možemo biti zadovoljni strukturom stranih ulaganja: Burilović

Prema djelatnosti namjene investicija, s najvećim udjelom u bruto investicijama u novu dugotrajnu imovinu sudjeluju ova područja: C Prerađivačka industrija, 13,65%, F Građevinarstvo, 9,74% i H Prijevoz i skladištenje, 9,66%, izvijestio je DZS (.pdf).