FunPreporučeno

‘Okrutno’ komadanje odsluženog tutača | VIDEO

A carnivore dismembering its prey.

>>>‘Bambi’ udara i gazi peseke | GIF

>>>Gle ovu dvojicu vatrenih bedaka | GIF

>>>Jaguar je za ručak odabrao kajmana: GIF