Biznis i ekonomija

Pad industrijske proizvodnje, zaposlenosti | svibanj 2024. | DZS

Kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u svibnju 2024. u poredbi sa svibnjem prethodne godine pala je za 3.3%, dok je na mjesečnoj razini, u poredbi s travnjem, porasla za 2.5%.

Prema izvještaju Državnog zavoda za statistiku najveći je pad proizvodnje zabilježen u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, za 17.4%, u Prerađivačkoj industriji, za 1.9%, te u Rudarstvu i vađenju, za 0.9%.

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju svibnja 2024. u usporedbi sa zalihama na kraju travnja 2024. manje su za 0.7%, a u usporedbi sa zalihama na kraju svibnja 2023. za 11.2%.

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u svibnju 2024. u usporedbi s travnjem 2024. manji je za 0.2%, a u usporedbi sa svibnjem 2023. za 2.2%.

Comment here