PreporučenoTech

Pandemija pogoduje automatizaciji, gubitak pojedinih poslova bit će trajan | Philadelphia Fed

Pandemija koronavirusa ima potencijal pojedine ljude trajno zamijeniti strojevima, sugerira novo istraživanje Federalnih rezervi Philadelphije.

Ekonomisti Lei Ding i Julieth Saenz Molina u studiji bilježe da su otkazi u industrijama čiji karakter pogoduje automatizaciji bili brojniji nego drugdje što, navode, snaži rizik da će ti poslovi postati trajno izgubljeni za ljudske radnike.

“U slučaju da se kriza COVID-19 razvuče u otegnutu ekonomsku krizu, mnogi bi gubici radnih mjesta u automatiziranim zanimanjima mogli postati trajni u postpandemijskoj ekonomiji, slično onome što se dogodilo tijekom oporavka od Velike recesije,” napisali su Ding i Saenz Molina.

>>>Robotica dizajnirana prema ‘prosječnoj Ruskinji’ zamijenila činovnike: VIDEO

Studija, temeljena na podacima iz kolovoza, otkriva da je broj izgubljenih radnih mjesta u sektorima pogodnima za automatizaciju bio za 4.2 veći na 100 radnih mjesta nego u djelatnostima “otpornima” na automatizaciju. Među najteže pogođenima zanimanjima u kolovozu su bili recepcionari u hotelima, povremeni vozači, radnici u trgovinama, čuvari parkirališta, radnici u klaonicama i skupljači cestarina.

>>>‘Politika digniteta’: minimalac od 7 tisuća kuna brine poslodavce, potiče automatizaciju Poljske

“Što će recesija dulje potrajati, to će utjecaj automatizacije biti dublji,” zaključili su iz Philadelphia Feda.