PreporučenoTech

Pasivna prehrana Brydeovih kitova | VIDEO

Istraživači su otkrili da Brydeovi kitovi u Tajlandskom zaljevu koriste novu, pasivnu taktiku hvatanja ribe. Strategija podrazumijeva uzdizanje glave iznad površine more i spuštanje donje čeljusti tik ispod površine čime se riba zajedno s vodom slijeva ili dezorijentirana čak uskače u usta.

Did you get the shot? Can I close my mouth now?

>>>Morski ljiljan | GIF

>>>Moruzgva bježi od zvjezdače: GIF

>>>VIDEO: norveškim ribarima dosađivao dobrodušni beluga s ruskom opremom

Znanstvenici navode da je riječ o za kitove neuobičajenom načinu prehrane na koji su prisiljeni jer je zagađenje onemogućilo život u dubinama zaljeva pa se jata riba uglavnom nalaze u gornjim dijelovima podmorja. Taktika također štedi energiju nužnu za inače učestalije hvatanje ribe nasrtanjem.

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Comments (2)

  1. […] >>>Pasivna prehrana Brydeovih kitova | GIF […]

Comments are closed.