Biznis i ekonomija

Pevec smanjio temeljni kapital, upisao spajanje dionica društva PEVEC d.d.

Foto: pevec.hr

U skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-19/14300-4 koje je 23. travnja 2019. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 26. travnja 2019. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva i da će 2. svibnja 2019. godine provesti upis spajanja dionica društva PEVEC d.d., Sesvete, OIB 73660371074 (dalje u tekstu: Društvo).

Na Glavnoj skupštini održanoj 11. ožujka 2019. godine, Društvo je donijelo:

  • odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 132.018.000,00 HRK za iznos od 8.000,00 HRK na iznos od 132.010.000,00 HRK povlačenjem 80 redovnih dionica oznake PVCM-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK,
  • odluku o spajanju redovnih dionica oznake PVCM-R-A prema kojoj će se spajanje dionica oznake PVCM-R-A provesti prema omjeru spajanja 100:1, odnosno, svakom dioničaru će za 100 postojećih dionica spajanjem dionica pripasti 1 nova dionica oznake PVCM-R-A. Dioničarima Društva kojima u obračunu spajanja dionica neće pripasti cijeli broj novih dionica, bit će umanjen broj postojećih dionica na prvi neposredno manji cijeli broj dionica koji je višekratnik broja 100 ili na 0 te istovremeno obračunata i isplaćena naknada za umanjeni broj postojećih dionica u iznosu od 387,00 kn za svaku dionicu.

Zadnji dan namire postojećih 1.320.100 dionica oznake PVCM-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 30. travnja 2019. godine. Prvi dan namire nove količine 13.201 dionice oznake PVCM-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 2. svibnja 2019. godine.

Temeljni kapital Društva nakon provedene korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica iznosit će 132.010.000,00 HRK i bit će podijeljen na 13.201 redovnu dionicu na ime oznake PVCM-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10.000,00 HRK, navodi se u priopćenju Peveca.