PolitikaPreporučeno

Počeo rad na sastavljanju Zahtjeva za ponudu višenamjenskog borbenog aviona: Vlada

U Vladi je danas održana treća sjednica Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskog borbenog aviona (VBA).

Na sjednici su razmatrane planirane aktivnosti te definirane zadaće Međuresornog povjerenstva za iduće razdoblje.

Započet je rad na sastavljanju Zahtjeva za ponudom koji će biti upućen zemljama koje budu iskazale interes, a čiji avioni budu odgovarali hrvatskim potrebama, u skladu s taktičko-tehničkim zahtjevima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

>>>Natječaj za nabavu višenamjenskog borbenog aviona otvoren svim zainteresiranim državama: Vlada

Povjerenstvo je 24. srpnja objavilo da temeljna načela pristupa ostaju ugovaranje na razini vlada (Government-to-Government, G2G) te traženje sveobuhvatne ponude (tzv. totalni paket). Koristit će se iskustva i dosadašnje spoznaje o realno raspoloživim opcijama, ne isključujući unaprijed ni opcije koje do sada nisu razmatrane. Pritom vodit će se računa o tome da se u dva paralelna procesa posebno vrednuju novi, a posebno rabljeni avioni.

Paralelno s procesom odabira i nabave višenamjenskoga borbenog aviona, pokrenut će se proces istraživanja opcija za obuku pilota u pripremi za budući višenamjenski borbeni avion.