Biznis i ekonomijaPreporučeno

Podravka motivira kooperante i županijske vlasti na modernizaciju sustava navodnjavanja  

Marin Pucar i Darko Koren; Foto: Podravka

Podravka je u srijedu predstavila prvu fazu projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Koprivničko-križevačke županije, točnije na 5 hektara s preklopom na 10 hektara, na lokaciji u Sigecu u općini Peteranec, javljaju korporativne komunikacije.

Prezentirani način natapanja prskanjem podesan je, uz preduvjet temperature vode i za noćno prskanje, za kulture povrća, korjenasto te mahunarke, što će se uglavnom uz poštivanje plodoreda i uzgajati na ovim površinama za potrebe Podravke. Podravka će povrće navodnjavati na svojim parcelama na ovom lokalitetu, ali i ostali korisnici i posjednici zemlje kao Podravkini ugovorni trajni kooperanti.

>>>Najviša polugodišnja operativna dobit u dugogodišnjoj povijesti Podravke

U idućoj fazi uključiti će se i Koprivničko-križevačka županija s izradom projekata i apliciranjem prema sredstvima EU i državnog proračuna. Cilj projekta je motivirati i ostale kooperante Podravke, korisnike zemljišta, kako bi na ovoj lokaciji bilo navodnjavano preko 200 hektara površine.

Foto: Podravka

“Sustavi navodnjavanja preduvjet su razvoja i jačanja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje,”

Marin Pucar

Također, u fazama koje slijede uključuju se i ostali korisnici površina na ovoj lokaciji koji su ujedno Podravkini ugovorni kooperanti, a o projektu su ovom prilikom govorili Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke i Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije.

“Uvođenjem sustava navodnjavanja povećavamo iskoristivost vlastitih poljoprivrednih površina te osiguravamo više svježe sirovine s domaćih polja, za naše gotove proizvode koji se prodaju u više od šezdeset zemalja svijeta, što je naš strateški cilj. Zahvaljujući navodnjavanju, osim što se na istoj površini mogu proizvesti dvije kulture godišnje, sigurna je i kontrolirana proizvodnja povrća, a prinosi su konstantni. Ovo je model po kojem projekt navodnjavanja trebamo zajednički razvijati dalje. Uvjereni smo da upravo takav model zajedništva Županije, Podravke i samih proizvođača povrća može biti trajna orijentacija za omogućavanje većih površina pod navodnjavanjem te povećanje proizvodnje za potrebe Podravke. Sustavi navodnjavanja preduvjet su razvoja i jačanja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje,” izjavio je predsjednik Uprave Podravke, Marin Pucar.

Foto: Podravka

“Svjesni smo važnosti ulaganja u sustave navodnjavanja, ne samo na razini naše Županije, nego i na nacionalnoj razini s obzirom na nedostatnost u proizvodnji kako konzumnog, tako i povrća za preradu. Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno se navodnjava manje od 0,5 posto poljoprivrednih površina, iako ih je više od polovice pogodno za natapanje. Stoga nam je drago da je Podravka pokrenula ovaj značajan projekt, a Županija će se rado uključiti i pomoći kako bi zajednički doprinijeli većim prinosima i kvaliteti proizvoda na našim poljoprivrednim površinama,” dodao je Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije.

Trenutno nedovoljan broj poljoprivrednih proizvođača, posebice povrća, natapanju pristupa individualno koristeći podzemne vode iz vlastitih bušotina što je skupo i ekološki manje prihvatljivo rješenje te daje slabe prinose, navodi priopćenje korporativnih komunikacija Podravke.