Politika

Pokrenut postupak protiv RH zbog kašnjenja u provedbi zakona o recikliranju brodova: EK

Foto: Aneta Foubíková

Europska komisija je u četvrtak pokrenula postupak protiv devet zemalja članica, među kojima je i Hrvatska, zbog neispunjavanja obveza iz uredbe o recikliranju brodova.

Hrvatska, Cipar, Grčka, Italija, Njemačka, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Švedska nisu u potpunosti proveli europsko zakonodavstvo o recikliranju brodova.

Upućivanje službene opomene prvi je korak u pokretanju postupka zbog povrede prava EU-a.

Glavni je cilj osigurati da se brodovi pod nadležnošću EU-a (oni koji plove pod zastavom države članice EU-a) recikliraju na siguran i održiv način.

Stoga je nužno da države članice ispune ključne obveze koje se odnose na imenovanje nadležnih tijela, uprava i osoba za kontakt te na utvrđivanje odredbi nacionalnog prava o izvršenju tih propisa EU-a i primjenjivim sankcijama.

>>>Conte: disciplinski postupak ‘biti je ili ne biti’ za vladu i Italiju

Sve navedene obveze trebalo je ispuniti do 31. prosinca 2018., a države članice do tog su datuma bile dužne obavijestiti Komisiju o relevantnim imenovanjima i nacionalnim odredbama o izvršenju.

Upućivanje službene opomene prvi je korak u pokretanju postupka zbog povrede prava EU-a. Tih devet država sada imaju dva mjeseca za odgovor.

U protivnom Komisija može poduzeti drugi korak i uputiti obrazloženo mišljenje. Ako i nakon obrazloženog mišljenja nema odgovarajuće reakcije Komisija upućuje predmet na Sud EU-a.