Politika

Potpora EU-a jačoj zaštiti najugroženijih svjetskih vrsta

EU će se ovog vikenda u Ženevi pridružiti drugim potpisnicama na 18. zasjedanju Konferencije stranaka UN-ove Konvencije o trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES CoP18). Razmatrat će se dodatne mjere za zaštitu najugroženijih vrsta od pretjeranog iskorištavanja u međunarodnoj trgovini. U okviru CITES-a kao globalnog sporazuma promiču se održiva trgovina i borba protiv nezakonite trgovine divljim vrstama.

>>>Zvjerokradicu zgazio slon, pojeli lavovi

EU će se zalagati za strožu primjenu postojećih pravila, među ostalim predloženom rezolucijom o mjerama za osiguravanje zakonite trgovine u okviru Konvencije. U skladu s prioritetima iz Akcijskog plana EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom EU će na zasjedanju CoP18 pozvati sve stranke Konvencije da bolje provode njezine odredbe. Posebice se to odnosi na one zemlje koje sustavno ne ispunjavaju svoje obveze i kojima je potrebna dodatna potpora kako im se ne bi morale odrediti trgovinske sankcije kao krajnja mjera. To je nužno za suzbijanje krivolova i nezakonite trgovine slonovima, nosorozima, tigrovima, ljuskavcima i ružinim drvom.

>>>Lov na lovokradice: populacija ugroženih nosoroga u Tanzaniji skočila za 1,000 posto

Zahvaljujući donošenju nove strateške vizije CITES-a za razdoblje 2021. – 2030. moći će se konsolidirati i pojasniti uloga Konvencije u širem kontekstu međunarodnog upravljanja okolišem. To uključuje i okvir za biološku raznolikost za razdoblje nakon 2020. koji se paralelno izrađuje u sklopu Konvencije o biološkoj raznolikosti.