Biznis i ekonomijaPreporučeno

Potrošačke cijene u ožujku rasle 1% na mjesečnoj razini, najviše odjeća i obuća – 13,1%   

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2019. u odnosu na veljaču 2019. u prosjeku su više za 1,0%. U odnosu na ožujak 2018., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,9%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,4%, javlja Državni zavod za statistiku.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u ožujku 2019. u odnosu na veljaču 2019. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 13,1% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 2,1%, cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,3%, cijene Hrane i bezalkoholnih pića, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, cijene Restorana i hotela te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1%.

>>>Godišnja inflacija potrošačkih cijena 0,7 posto: travanj

Rast indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2019. u odnosu na veljaču 2019. ublažile su cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,2%.

Istodobno su cijene Zdravlja, cijene Komunikacija, cijene Rekreacije i kulture te cijene Obrazovanja u ožujku 2019. u odnosu na veljaču 2019. u prosjeku ostale na razini cijena iz veljače 2019.

Najveći doprinos rastu indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2019. u odnosu na veljaču 2019. imale su cijene Odjeće i obuće (za 0,83%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva (za -0,01%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u ožujku 2019. u odnosu na veljaču 2019. u prosjeku su više za 1,4%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,1%, navodi se u priopćenju DZS-a.