Biznis i ekonomija

Potrošačke cijene u ožujku skočile za 1,1% na mjesečnoj, 1,2% na godišnjoj razini | DZS

Potrošačke cijene u ožujku 2021. u odnosu na veljaču 2021. u prosjeku su više za 1,1%, a u odnosu na ožujak 2020., odnosno na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 1,2%, izvijestio je u petak Državni zavod za statistiku.

Prema godišnjem prosijeku cijene su niže za 0,1%.

>>>Potrošačke cijene u veljači 2021. porasle za 0,3% na godišnjoj razini | DZS

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u ožujku  2021. u odnosu na veljaču 2021. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 10,4%, cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 5,5%, cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 2,0%, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku više za 0,4%, te cijene Hrane i bezalkoholnih pića i cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,2%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2021. u odnosu na veljaču 2021. ublažile su cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,6%, kao i cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku niže za 0,1%.

>>>Potrošačke cijene u siječnju 2021. pale za 0,3% na godišnjoj razini | DZS

Istodobno su cijene Zdravlja, cijene Komunikacija te cijene Obrazovanja u ožujku 2021. u odnosu na veljaču 2021. u prosjeku ostale na razini cijena iz veljače 2021.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2021. u odnosu na veljaču 2021. imale su cijene Odjeće i obuće (za 0,59%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Raznih dobara i usluga (za -0,04%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u ožujku 2021. u odnosu na veljaču 2021. u prosjeku su više za 1,6%, dok su cijene Usluga u prosjeku niže za 0,1%, piše DZS.