Biznis i ekonomijaPreporučeno

Potrošačke cijene u prosjeku niže za 0,9%, cijene usluga više za 0,7%: srpanj

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. u prosjeku su niže za 0,5%. U odnosu na srpanj 2018., tj. na godišnjoj razini, više su za 1,1%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,0%, javlja DZS.

>>>Deflacija cijena od 0,3% na mjesečnoj, inflacija od 0,6% na godišnjoj razini: lipanj

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 11,8% (sezonska sniženja), cijene Prijevoza te cijene Obrazovanja, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

>>>Potrošačke cijene u ožujku rasle 1% na mjesečnoj razini, najviše odjeća i obuća – 13,1%

Pad indeksa potrošačkih cijena u srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. ublažile su cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku više za 1,6%, cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 1,2%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku više za 0,7%, cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,3%, cijene Hrane i bezalkoholnih pića, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva te cijene Zdravlja, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1%.

DZS

Istodobno su cijene Komunikacija i cijene Raznih dobara i usluga u srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. u prosjeku ostale na razini cijena iz lipnja 2019.

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,74%), a najveći doprinos rastu indeksa imale su cijene Rekreacije i kulture te cijene Restorana i hotela (po svakoj skupini za 0,07%).

>>>Pad proizvođačkih cijena u poljoprivredi za 1,6% na godišnjoj razini: kvartal

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. u prosjeku su niže za 0,9%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,7%, piše DZS (.pdf).

DZS