Politika

Predloženi privremeni članovi Uprave Ine | Vlada RH

Ilustracija

Na zatvorenome dijelu današnje, 150. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. rujna 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Odluke s oznakom tajnosti

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti “ograničeno”, stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.

Donesena je Odluka o implementaciji Mjera odgovora na krize. Točka je označena stupnjem tajnosti “tajno” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Članovi Vlade usmeno su izviješteno o Pregledu zakonskih prijedlog iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Cargo d.o.o. izbor Damira Sesvečana i Ivane Mehle za članove Nadzornog odbora, temeljem provedenog postupka za izbor članova Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine.

Na osobni zahtjev, s danom 30. rujna 2022. razriješen je ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Zvonimir Novak. Državnom službeniku Robertu Blažinoviću dana je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Uprave do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 1. listopada 2022., a najduže do šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. imenovanje Miroslava Skalickog, dr.sc. Hrvoja Šimovića i Emanuela Kovačića za članove Uprave toga društva, do provedbe postupka natječaja za imenovanje članova Uprave, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Pratite nas na Google vijestima

Comments (1)

  1. […] na prijedlog MOL-a i s mandatom do 30. lipnja 2023. godine. Tri nova člana Uprave imenovana su na prijedlog Vlade Republike Hrvatske – Miroslav Skalicki, Hrvoje Šimović i Marin Zovko, na najdulje šest mjeseci, do imenovanja […]

Comment here