Politika

Predrag Božinović novi ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava: 177. sjednica Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 177. sjednice, Vlada je donijela Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu. Također, donesen je Zaključak o stavljanju izvan snage točke 2. Zaključka, od 17. listopada 2018. godine. Točke su označene stupnjem tajnosti “povjerljivo” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Vlada je donijela Prijedlog odluke o donošenju ustroja Obalne straže Republike Hrvatske. Ova točka je također označena stupnjem tajnosti “povjerljivo” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Utvrđeni su Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za otvaranje generalnih konzulata i Konzulata te izmjenu Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, nismo u mogućnosti objaviti cjelovit materijal ovih prijedloga.

Usvojeno je i nekoliko izvješća: Mjesečno izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji, Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019. za mjesec kolovoz 2019. i Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj, kao i pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.

Što se tiče kadrovskih odluka, zbog isteka mandata, s danom 9. rujna 2019., razriješen je dosadašnji ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava Robert Žunac, a novim ravnateljem imenovan je Predrag Božinović, s danom 10. rujna 2019. godine.

Novim pomoćnikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije imenovan je Ante Džapo.

Nadzornom odboru društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predlaže se imenovanje Borisa Abramovića direktorom društva, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na mandatno razdoblje od četiri godine.