Biznis i ekonomija

Presude Europskog suda potvrđuju obvezujući pravni učinak sporazuma o konverziji u RH: HUB

Direktor Hrvatske udruge banaka, Zdenko Adrović; Foto: N1/YouTube

Jučer donesena presuda Europskog suda C-425/18 nije primjenjiva na sudske postupke u Hrvatskoj, budući da su sporazumi o konverziji u Republici Hrvatskoj sklopljeni temeljem zakona i na osnovi jasno propisanih i zakonom utvrđenih uvjeta i parametara.

Za hrvatske okolnosti relevantnija je međutim jučerašnja odluka Europskog suda C-81/19, u kojoj je Sud zaključio da se Direktiva 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima ne primjenjuje na ugovorne odredbe koje su odraz prisilnih normi nacionalnog zakonodavstva, odnosno, u hrvatskim okolnostima, na odredbe sporazuma o konverziji sklopljenih u skladu s pravilima Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju iz 2015. Naime, podrazumijeva se da je nacionalni zakonodavac svojom intervencijom uspostavio ravnotežu između svih prava i obveza ugovornih strana.

>>>Aleksić: možemo proglasiti končanu pobjedu protiv banaka u dijelu koji se tiče konvertiranih kredita

Sporazumi o konverziji u Republici Hrvatskoj sklopljeni su u sadržaju koji odražava zakonska pravila, slobodnom voljom na strani potrošača, a prinudom zakona na strani kreditora, na osnovi jasno propisanih i zakonom utvrđenih uvjeta i parametra, koje kreditori stoga nisu ni mogli, ni smjeli komunicirati potrošaču ikako drugačije negoli je propisano zakonom.

Prema odluci Europskog suda C-425/18, sporazum o konverziji ne bi bio bi protivan mjerodavnom europskom pravu ni u slučaju da nije sklopljen temeljem zakona.

  • Određeni dionici u javnom prostoru koriste odluke Suda Europske unije koje se odnose na specifične okolnosti te su neprimjenjive na slučajeve hrvatskih korisnika kredita
  • Za hrvatske okolnosti relevantna je jučerašnja odluka Europskog suda C-81/19, u kojoj je Sud zaključio da se Direktiva 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima ne primjenjuje na ugovorne odredbe koje su odraz prisilnih normi nacionalnog zakonodavstva

U trenutku sklapanja sporazuma o konverziji vodio se kolektivni postupak Udruge Potrošač i već je bila objavljena pravomoćna presuda o dijelu zahtjeva koji se odnosio na promjenjive kamatne stope. Shodno tome, svaki potrošač je prije prihvaćanja konverzije točno znao za utvrđenu nepoštenost originalnih kamatnih odredbi, a na temelju samog zakona je znao i za točno definirane kamatne stope koje se primjenjuju sporazumom o  konverziji umjesto prvotno ugovorenih, i to unatrag od prvog dana otplate.

Stoga je svaki potrošač imao mogućnost odlučiti hoće li obeštećenje ostvariti sklapanjem sporazuma o konverziji, u sadržaju kojega je zakonodavac jasno definirao, te propisao obvezu i uvjete konverzije, ili će iskoristiti sudski put zaštite.

>>>Reakcija HUB-a na ‘dokidanje instituta zastare’: švicarci

Također, potrošači su bili informirani i o ekonomskim posljedicama koje proizlaze iz sklapanja sporazuma o konverziji, s obzirom na činjenicu da su kreditne institucije u skladu sa zakonskim propisima imale obvezu potrošaču učiniti dostupnim detaljan pregled izračuna svih elemenata konverzije i to od prvog dana otplate kredita.

Zaključno, ističemo da određeni dionici nastoje u javnom prostoru navoditi odluke Suda Europske unije koje se odnose na specifične okolnosti pravnih rješenja unutar svake pojedine države, različite od hrvatskih, te su neprimjenjive na slučajeve hrvatskih korisnika kredita i aktualnih sudskih predmeta u Republici Hrvatskoj.

HUB

Comments (1)

  1. […] Presude Europskog suda potvrđuju obvezujući pravni učinak sporazuma o konverziji… 10/07/2020 […]

Comments are closed.