Biznis i ekonomijaPreporučeno

Pridizanje industrije nakon teškog pada u lipnju, 0.1% manje zaposlenih na mjesečnoj razini: srpanj

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. porasla je za 4,8%.

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, porasla je za 3,0%, javlja DZS.

>>>3,5% manje zaposlenih i 5.6% manja industrijska proizvodnja na godišnjoj razini: lipanj

Lipanj je bio loš mjesec za Hrvatsku manufakturu koja je prema podacima Eurostata zajedno s Njemačkom predvodila generalno negativan trend industrijske proizvodnje u Europi.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima  GIG-a 2009.* 

Mjesečna usporedba

U srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. Intermedijarni proizvodi veći su za 11,0%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 9,0% i Energija za 1,7%, a Kapitalni proizvodi manji su za 3,5% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 2,9%.

DZS

Godišnja usporedba

U srpnju 2019. u odnosu na srpanj 2018. Intermedijarni proizvodi veći su za 7,1%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 6,6%, Energija za 3,6% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 3,4%, a Kapitalni proizvodi manji su za 15,6%.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima  NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

Mjesečna usporedba

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. porasla je u Prerađivačkoj industriji za 6,9%, u Rudarstvu i vađenju za 5,5% te u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 2,5%.

DZS

Godišnja usporedba

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, porasla je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 5,3% te u Prerađivačkoj industriji za 3,1%, a u Rudarstvu i vađenju pala je za 3,9%.

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima –  izvorni indeksi

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju srpnja 2019. u usporedbi sa zalihama na kraju lipnja 2019. manje su za 1,6%, a u usporedbi sa zalihama na kraju srpnja 2018. veće su za 1,9%.

DZS

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u srpnju 2019. manji je za 0,1% u usporedbi s lipnjem 2019., a u usporedbi sa srpnjem 2018. manji je za 3,5%.

DZS

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do srpnja 2019. u usporedbi s istim razdobljem 2018. veća je za 4,1%, piše DZS.

*metodološka objašnjenja potražite u .pdf-u