Politika

Program restrukturiranja Đuro Đaković Grupe d.d. označen stupnjem tajnosti ‘povjerljivo’ | Vlada

Na zatvorenome dijelu današnje, 63. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 18. lipnja 2021., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 21. lipnja 2021. i Vijeće za opće poslove (GAC), 22. lipnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Upravnom sudu u Zagrebu Vlada je uputila odgovor u upravnom sporu protiv Rješenja tuženice Vlade Republike Hrvatske.

Donesen je Zaključak o daljnjim aktivnostima vezano za Program restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod. Točka je označena stupnjem tajnosti “povjerljivo” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Vlada je usmeno izviještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Vanđelića, dr.sc. Luke Burilovića i Damira Mikuljana za članove Nadzornog odbora toga Društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im ističe mandat 18. lipnja 2021. Istovremeno, Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. predlaže se izbor Damira Vanđelića za predsjednika Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 18. lipnja 2021.

Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnje članice Nadzornog odbora Kate Sušac. Istovremeno se predlaže izbor Darija Matanovića, dr.sc. Mirjane Čižmešije i Marina Vukovića za članove Nadzornog odbora toga Društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im ističe mandat od šest mjeseci 21. lipnja 2021.

Razriješena je dosadašnja članica Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) mr.sc. Zdravka Bušić, a novim članom imenovan je Frano Matušić, kao predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji članovi Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu dr.sc. Mirko Klarić, dr.sc. Ivan Koprić, Tena Mišetić i Ivana Vukov. Novim članovima Upravnog vijeća imenovani su Ivana Vukov, dr.sc. Ivan Koprić, dr.sc. Mirko Klarić i dr.sc. Marko Turudić.