Politika

Promjene u Nacionalnom odboru za suzbijanje trgovine ljudima: 195. sjednica Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 195. sjednice, Vlada je verificirala stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC) koje se održava 9. prosinca 2019. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje Republika Hrvatska zastupa prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je utvrdila odgovore na Pisma službene obavijesti Europske komisije i to: broj 2019/2273 u vezi s opasnim tvarima, broj 2019/2276 u vezi s okolišem u vodnom području, broj 2019/2233 u vezi s dječjom pornografijom i broj 2019/2278 u vezi s tunelima u transeuropskoj cestovnoj mreži. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima ne objavljuju.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora.  Na temelju članka 39. stavka 2 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti “ograničeno”, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.

Vladi su podnesena sljedeća usmena izvješća: mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji te Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec studeni 2019.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu.

Cjelovit materijal ove točke možete pregledati na sljedećim poveznicama:

Zakonski prijedlozi: http://bit.ly/33MVKJf

Podzakonski prijedlozi: http://bit.ly/2DLO0MV

Na sjednici su donesene i neke kadrovske odluke:

Zdravko Tušek imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede, a istovremeno je razriješen dužnosti pomoćnika ministrice poljoprivrede

Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra uprave dr. sc. Mladen Nakić.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Savjeta za mlade te imenovan dio novih planova i zamjenika članova Savjeta za mlade, kao predstavnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Razriješeni su članovi Miroslav Smetiško i Marija Šumonja te zamjenici članova Matija Kikelj, Martina Šira, Ana Jerković i Tonči Glavinić.

Novim članovima Savjeta za mlade imenovani su Ivan Vidiš i Miroslav Smetiško, a Dario Miloš, Matija Kikelj, Karmen Marinić i Diana Bungić imenovani su zamjenicima članova.

Također je razriješen dio dosadašnjih članova Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovine ljudima: Marlena Jukić, Duška Paravić i Dubravka Marušić.

Tomislav Milunović, Tihana Balija i Suzana Vargović imenovani su novim članovima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.