Biznis i ekonomija

Prosječna neto plaća u siječnju porasla za 2,4 posto na godišnjoj razini: DZS

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2019. iznosila je 6 400 kuna, što je nominalno više za 2,2%, a realno za 3,1% u odnosu na prosinac 2018, dok je prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2019. iznosila je 8 670 kuna, što je nominalno više za 2,4%, a realno za 3,3% u odnosu na prosinac 2018, javlja DZS u redovitom mjesečnom izvješću

>>>Ožujska prosječna plaća nadoknadila gubitke iz veljače: DZS

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2019. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 11 269 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Ostale osobne uslužne djelatnosti u iznosu od 4 206 kuna.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2019. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 16 261 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda u iznosu od 5 311 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,4%, a realno za 3,2%.

>>>U veljači nominalni i realni pad prosječne plaće u Hrvatskoj: DZS

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,7%, a realno za 3,5%.

U siječnju 2019. bio je 181 plaćeni sat, što je za 8,4% više nego u prosincu 2018. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (191), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (164).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj 2019. iznosila je 35,27 kuna, što je u odnosu na prosinac 2018. niže za 5,7%, a u odnosu na siječanj prethodne godine više za 3,4%.

>>>Posavec: cijeli sjever Hrvatske ima niže plaće od prosjeka, države ne brine za tekstilce i obućare

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za siječanj 2019. iznosila je 47,77 kuna, što je u odnosu na prosinac 2018. niže za 5,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 3,7%.

Medijalna neto plaća za siječanj 2019. iznosila je 5 553 kune, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 244 kune, navodi DZS.

Legenda djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji iz  2007.:   

A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B - Rudarstvo i vađenje
C - Prerađivačka industrija
D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E - Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F - Građevinarstvo
G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H - Prijevoz i skladištenje
I  -  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J - Informacije i komunikacije
K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L - Poslovanje nekretninama
M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N  - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O  - Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P  - Obrazovanje
Q  - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R  - Umjetnost, zabava i rekreacija
S  - Ostale uslužne djelatnosti