Biznis i ekonomijaPreporučeno

Prosječna plaća u Zagrebu probila granicu od 8.000 kuna | MojPosao

Prema podacima servisa MojaPlaća, u trećem kvartalu 2021. godine prosječna mjesečna neto plaća (s uključenim dodacima na plaću) u Hrvatskoj je iznosila 7.237 kuna, što je 7% više nego u istom kvartalu prethodne godine te 1% više nego u prethodnom kvartalu 2021. godine.

Medijan* plaće je nešto malo niži i iznosi 6.583 kuna (7% više nego u istom periodu prethodne godine) što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega.

>>>Prosječna plaća u Zagrebu nadomak 8 tisuća kuna | MojPosao

Osim menadžerskih zanimanja, gdje su plaće u prosjeku 124% više od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (61% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+34%) te telekomunikacija (+20%).

Najmanje prosječne plaće imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-36%) tekstilni radnici (-32%), te uslužnim zanimanjima (-28%).

Najbolje plaćaju velike privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su 10% više od prosjeka te iznose 7.985 kuna. Plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu su 4% manje od prosjeka (6.922 kune). Prosječne plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu nešto su niže od prosjeka (-5%) i iznose 6.896 kuna. Plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi niže su za 7% od prosjeka i iznose 6.741 kunu.

>>>Poveći rast plaća u ožujku uvjetovan državnim sektorom | Ekonomski lab

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 14% niža od prosjeka te iznosi 6.230 kuna. U tvrtkama do 19 zaposlenika plaća je 4% niža od prosjeka (6.915 kunu). Najviša prosječna plaća je u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika te iznosi 7.588 kuna (5% više od prosjeka).

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće zabilježene su u Vukovarsko-srijemskoj (-21%), Koprivničko-križevačkoj (-16%) te Požeško-slavonskoj županiji (-16%).

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (11% iznad prosjeka) te iznosi 8.038 kuna (medijan 7.292 kuna).

Obrazovanje i iskustvo donose višu plaću

Očekivano, ispitanici s više iskustva i većim stupnjem obrazovanja imaju i više plaće pa tako oni sa završenim postdiplomskim ili nekom poslovnom školom (MBA) imaju u prosjeku 64% višu plaću od prosječne. Da se studiranje isplati pokazuju i podaci da osobe s visokom stručnom spremom u prosjeku imaju 16% višu plaću od prosječne (8.422 kuna) i čak 38% višu od onih sa srednjom stručnom spremom koji u prosjeku imaju 6.111 kuna.

Također, ispitanici bez iskustva na početku karijere imaju u prosjeku 5.830 kuna ili 19% manje od prosjeka, dok sa godinom do dvije iskustva imaju 6.433 kuna, odnosno 11% nižu od prosjeka. U sam prosjek ispitanici dolaze sa tri do pet godina iskustva, a već sa šest do deset godina iskustva imaju plaću 13% višu od prosjeka (8.192 kune) na kojim razinama se onda i zadržava.

Beneficije

Broj zaposlenih ispitanika koji imaju određene beneficije na poslu se u 2021. nešto povećao u odnosu na isti kvartal prethodne godine. U trećem kvartalu 2021. godine beneficije je imalo 78% ispitanika, dok ih je prošle godine u istom kvartalu imalo 72%.

Najčešća beneficija koju su ispitanici dobivali ove godine je naknada za putne troškove (37%), mobilni telefon ima 24%, a naknadu za javni prijevoz dobiva također 24% ispitanika.

>>>Prosječna plaća u Hrvatskoj od 2010. pala za 5%: BONUS PJESMICA

Fleksibilno radno vrijeme ima 21% ispitanika, a topli obrok njih 19%.

U najmanjoj mjeri od beneficija ispitanici dobivaju pokrivene troškove kulturnih i/ili sportskih aktivnosti (1%) te privatno mirovinsko osiguranje (1%).

Autor: MojPosao

Medijan* je statistička vrijednost koja bolje odražava stvarno stanje. Matematički, to je broj koji razdvaja sortiranu listu brojeva točno na pola, čime se u praksi sprječava da na njegov iznos pretjerano utječu jako mali ili jako veliki iznosi plaća.

MojaPlaća.hr je servis koji prati iznose plaće za pojedina radna mjesta u Hrvatskoj. Istraživanje o visini plaća MojaPlaća.hr trenutno obuhvaća gotovo 400 radnih mjesta iz 36 djelatnosti. Prikupljanje ispitanika provodi se kontinuirano putem interneta, a trenutno je u istraživanju aktivno preko 46.500 ispitanika. Nakon godinu dana podaci ispitanika se brišu kako se u daljnjim analizama ne bi uzimali u obzir zastarjeli podaci.

Pratite nas na Google vijestima