PreporučenoTech

Prvi javni pozivi, glavne značajke programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. | Komisija

Mariya Gabriel; Foto: Jennifer Jacquemart/EC

Komisija je danas donijela prvi godišnji program rada za Erasmus+ 2021. – 2027. Iz proračuna novog i poboljšanog programa u visini od 26,2 milijarde eura (u usporedbi s 14,7 milijardi za razdoblje 2014. – 2020.) uz približno 2,2 milijarde eura iz vanjskih instrumenata EU-a financirat će se mobilnost u svrhu učenja i projekti prekogranične suradnje za 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina i statusa. Novi je program još uključiviji i podupire zelenu i digitalnu tranziciju, u skladu s idejom europskog prostora obrazovanja. Pridonosit će i otpornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja u doba pandemije.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Drago mi je što počinje novi program Erasmus+, koji se potvrdio kao jedno od velikih postignuća Europske unije. I dalje će nuditi mogućnosti za učenje stotinama tisuća Europljana i korisnika iz pridruženih zemalja. Osim što sudionicima pruža iskustvo mobilnosti koje im može promijeniti život i koje širi duh zajedništva, ovaj program pomoći će nam da ostvarimo ambiciozni cilj pravednije i zelenije Europe.

>>>Godišnje izvješće o programu Erasmus+ za 2018. krcato sjajnim, rekordnim brojkama

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Gotovo dvostruko veći proračun programa Erasmus+ za sljedećih sedam godina pokazuje kolika se važnost pridaje obrazovanju, cjeloživotnom učenju i mladima u Europi. Erasmus+ i dalje je jedinstven program po veličini, opsegu i svjetskom glasu. Obuhvaća 33 zemlje, a ostatku svijeta dostupan je u okviru svojih međunarodnih aktivnosti. Pozivam sve javne i privatne organizacije aktivne u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta da pogledaju novoobjavljene pozive na podnošenje prijedloga i prijave se za financiranje. Zahvaljujući programu Erasmus+ ostvarit ćemo ideju europskog prostora obrazovanja.

Prvi pozivi

Nakon donošenja godišnjeg programa rada danas su objavljeni i prvi pozivi na podnošenje prijedloga u okviru novog programa Erasmus+. Svako javno ili privatno tijelo koje djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može se prijaviti za financiranje preko nacionalnih agencija za program Erasmus+, sa sjedištima u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama koje su pridružene programu.

>>>Prvih 17 ‘europskih sveučilišta’ dobilo do pet milijuna eura, Hrvatskoj ni traga: Erasmus+

Novi program Erasmus+ nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, naukovanje i razmjenu osoblja u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih, mladima, osobama koje rade s mladima i sportskim trenerima.

>>>450 000 učenika i nastavnika upotrebljava SELFIE, alat EU-a za škole: Komisija

Osim mobilnosti, za koju je predviđeno 70 % proračuna, novi program ulaže i u projekte prekogranične suradnje. To može biti suradnja visokih učilišta (npr. inicijativa Europska sveučilišta), škola, ustanova za obrazovanje i osposobljavanje nastavnog osoblja (npr. Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+), centara za obrazovanje odraslih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr. centri strukovne izvrsnosti) i drugih aktera u području obrazovanja.

Ovo su glavne značajke programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027.:
  • Uključivi Erasmus+: bolja ponuda za osobe s manje mogućnosti, uključujući osobe iz različitih kulturnih sredina i različitog socioekonomskog položaja te osobe koje žive u ruralnim i udaljenim područjima. Među novostima su individualne i razredne razmjene učenika i mobilnost za polaznike obrazovanja odraslih. Zahvaljujući novoj mogućnosti za mala partnerstva i pojednostavljenim procedurama lakše će se prijavljivati i manje organizacije, kao što su škole, udruženja mladih i sportski klubovi. Program će biti i internacionalniji, radi suradnje s trećim zemljama, a pritom se temelji na uspjehu prethodnog programa s projektima razmjene i suradnje u cijelom svijetu, koji se sad proširuju i na sektore sporta i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
  • Digitalni Erasmus+: Zbog pandemije je ubrzavanje digitalne tranzicije sustava obrazovanja i osposobljavanja postalo još hitnije. Program Erasmus+ podupirat će razvoj digitalnih vještina u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje. Omogućit će sudjelovanje u kvalitetnom digitalnom osposobljavanju i razmjenama putem platformi eTwinningSchool Education Gateway i Europskog portala za mlade i poticati stručnu praksu u digitalnom sektoru. Novi formati, kao što su kombinirani intenzivni programi, omogućit će da se kratkoročna fizička mobilnost u inozemstvu kombinira s učenjem i timskim radom putem interneta. Provedba programa dodatno će se digitalizirati i pojednostavniti potpunim uvođenjem europske studentske iskaznice.
  • Zeleni Erasmus+: U skladu s europskim zelenim planom program nudi financijske poticaje sudionicima koji biraju održive načine prijevoza. Ulagat će i u projekte koji se bave informiranjem javnosti o ekološkim problemima i olakšavati razmjene povezane s ublažavanjem klimatske krize.
  • Erasmus+ za mlade: Inicijativa DiscoverEU, koja 18-godišnjacima pruža priliku da putujući vlakom upoznaju Europu, uče od drugih kultura i upoznaju se s drugim Europljanima, sada postaje sastavni dio programa Erasmus+. Putem novih aktivnosti sudjelovanja mladih program će podupirati i mogućnosti za razmjenu i suradnju kako bi se mladima pomoglo da se uključe i nauče sudjelovati u demokratskom životu te da se upoznaju sa zajedničkim europskim vrijednostima i temeljnim pravima, i to u izravnoj razmjeni s donositeljima političkih odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Za jačanje otpornosti u kontekstu pandemije, Erasmus+ će angažirati stotine tisuća škola, visokih učilišta, ustanova za strukovno osposobljavanje, nastavnog osoblja, mladih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, civilnog društva i drugih dionika. Ubrzat će uvođenje nove prakse kojom se poboljšava kvaliteta i relevantnost sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih u cijeloj Europi, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

>>>Erasmus+: više od 28 milijardi eura za mobilnost i učenje (europa.eu)