Politika

Razriješena Branka Ivančan-Picek, imenovanja i razrješenja u Savjetu za razvoj civilnoga društva

Na zatvorenome dijelu današnje, 273. sjednice, Vlada se očitovala Ustavnom sudu na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 125/23.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Irina Jozić, a na osobni zahtjev razriješeni su članovi Upravnog vijeća dr.sc. Filip Dujmović i Iva Nappholz. Novim članicama Upravnoga vijeća imenovane su Irina Jozić, Zrinka Špoljarić i Admira Ribičić, kao predstavnice ministarstva nadležnog za rad, Vlade i Hrvatske udruge poslodavaca.

Razriješeni su članovi i zamjenici članova Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika – Stjepan Čuraj, Tomislav Paljak, Željko Plazonić, Velimir Žunac, dr.sc. Snježana Sekušak – Galešev, Bernardica Rubčić, Sanja Predavec, Ivan Karlo Stipić, Tamara Šterk, Dijana Matić, dr.sc. Martina Ferić i Jasna Belamarić.

Novim članovima imenovani su dr.sc. Marija Bubaš, dr.sc. Iva Ivanković, Božidar Kutleša, Zrinka Raguž i Ivana Borić, a zamjenicima članova Ivana Portolan Pajić, Hana Zoričić, Antonio Bebek, Marin Živković, Ante Babić, dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš i Anamarija Koren, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija.

Razriješen je pomoćnik ministra unutarnjih poslova mr.sc. Cvjetko Obradović, a državnoj službenici Renati Pernek Miklenić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci. Državnom službeniku Daliboru Juriću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, a državnoj službenici Andreji Benić za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za materijalno-financijske poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova, također do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Na osobni zahtjev, s danom 31. prosinca 2023. razriješena je glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda dr.sc. Branka Ivančan-Picek. Novim glavnim ravnateljem Državnog hidrometeorološkog zavoda imenovan je, s danom 1. siječnja 2024., dr.sc. Ivan Güttler, te je istovremeno zbog odlaska na tu dužnost razriješen dužnosti zamjenika glavne ravnateljice.

Državnom službeniku Leonu Žulju dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore u Ministarstvu financija, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Damir Habijan imenovan je članom stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske – Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku te Koordinacije za gospodarstvo.

Također, Damir Habijan imenovan je novim predsjednikom Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te članom Upravnog vijeća Hrvatskih voda.

Razriješeni su dosadašnji članovi i zamjenici članova Savjeta za razvoj civilnoga društva – dr.sc. Iva Ivanković, mr.sc. Vesna Šerepac, Margareta Mađerić, Miroslav Smetiško, Tomislav Dulubić, Antonija Margeta, Krešimir Partl, Krešimir Račić, Darko Nekić, Lina Lena Soukup, Martina Štefković, Hajdica Filipčić, dr.sc. Mario Šiljeg, Sanja Genzić Jurišević, Frano Matušić, Romana Kuzmanić Oluić, Sanjin Rukavina, Olga Plazibat Novosel, Spomenka Đurić, Ivan Bota, Tomislav Družak, Ozren Pavlović Bolf, Željka Josić, Jelena Jureta Pokrovac, Sonja Žerjav, Lana Letilović, Nemalja Relić, Viktor Koska, Alen Tahiri, Ines Loknar – Mijatović, Helena Beus, Vesna Lendić Kasalo, Cvjetana Plavša-Matić, Luka Bogdan, Blaženka Sečkar, Marina Vojković, Sven Janovski, Goran Jelenić, dr.sc. Josip Lucić, mr.sc. Zvonko Sesar, Domagoj Šavor, Miljenka Buljević, Branka Mrzić Jagatić, Boris Vujnović, Nikola Tadić, Kristina Perunčić, Štefica Karačić, Gordana Daniel, Suzana Šop, dr.sc. Marijo Možnik, Hrvoje Nekić, Željko Krnjaić, Ivan Novosel, Sara Lalić, Željka Leljak Gracin, Iris Beneš, Danko Relić, Ino Kermc, Sanja Keretić, Tanja Popović Filipović, Mihaela Turniški, Ivana Rušin Gligorić, Renata Gubić, Branka Kaselj, Marija Hanževački, Darko Šeperić, Marija Šutina, Iva Nappholz, Danijela Hećimović, Jasna Abramović, Nives Kopajtich Škrlec, Ante Galić, Mladen Puškarić i Valentina Mucak.

Novim članovima i zamjenicima članova Savjeta imenovani su, na prijedlog tijela javne vlasti – dr.sc. Iva Ivanković, mr.sc. Vesna Šerepac, Margareta Mađerić, Miroslav Smetiško, Tomislav Dulibić, Antonija Margeta, Krešimir Partl, Krešimir Račić, Darko Nekić, Lina Lena Soukup, Martina Štefković, Hajdica Filipčić, Mile Horvat, Elizabeta Kos, Frano Matušić, Romana Kuzmanić Oluić, Sanjin Rukavina, Olga Plazibat Novosel, Domagoj Mikulić, Ivan Bota, Tomislav Družak, Ozren Pavlović Bolf, Željka Josić, Jelena Jureta Pokrovac, Mirela Kalcina, Lana Letilović, Nemanja Relić, Viktor Koska, Alen Tahiri, Ines Loknar-Mijatović, Helena Beus, Vesna Lendić Kasalo, Mario Beko i Darija Cokol.

Na prijedlog udruga i drugih organizacija civilnoga društva novim članovima i zamjenicima članova Savjeta imenovani su – Lejla Šehić-Relić, Vanja Mladineo, Josip Miličević, Maša Cek, Jozo Totić, Nenad Bunoza, Domagoj Šavor, Matija Mrakovčić, mr.sc. Mirjana Jakovčev, Kristinka Štefan, Nikola Tadić, Kristina Peruničić, mr.sc. Višnja Fortuna, dr.sc. Marijana Ljubić, Dubravko Šimenc, Marija Anzulović, Jasna Malus Gorišek, Matija Žugec, Daniel Martinović, Morana Starčević, Željka Rajković, Gabrijela Medunić-Orlić, dr.sc. Danko Relić, Igor Salopek, Gordana Lukić, Sanja Keretić, Tomislav Fain i Mihaela Turniški.

Novim članovima i zamjenicima članova Savjeta na prijedlog Ureda za udruge, koji predlaže predstavnike organizacije civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata, udruga poslodavaca i nacionalnih udruga lokalne i regionalne samouprave imenovani su Ivan Soldo, dr.sc. Mirando Mrsić, Marija Hanževački, Darko Šeperić, Ana Falak, Mirela Gudan, Ružica Čavar, Ivana Rumenović Novinić, Nives Kopajtich Škrlec, Ante Galić, Mladen Puškarić i Dragan Sudarević.