Biznis i ekonomija

Revizija BDP-a za razdoblje 1995. do 2017. rezultirala minornim korekcijama: HGK

Državni zavod za statistiku objavio je u ponedjeljak revidirane podatke o kretanju BDP-a u razdoblju 1995. do 2017. godine koji su rezultat ESA 2010 ciklusa provjere kvalitete podataka nacionalnih računa u skladu s metodologijom Eurostata. Revizija je obuhvatila više elemenata metodoloških poboljšanja poput onih u izračunu neobuhvaćenog dijela ekonomije, korekcija na kategorijama bruto vrijednosti proizvodnje, revizije obračuna izvoza usluga, revizije izdataka za konačnu potrošnju kućanstava ili izračuna subvencija, što je rezultiralo manjim promjenama u vrijednosti BDP-a.

>>>Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. − 2017., revidirani podaci: DZS (.pdf)

Promjena u ukupnoj vrijednosti BDP-a za razdoblje 2000. – 2018. ipak je bila gotovo zanemariva, odnosno ukupan BDP za to razdoblje bio je tek 0,04% manji, dok su se promjene u nominalnoj vrijednosti BDP-a po godinama kretale od -0,5% do +0,2% u odnosu na prethodno objavljene podatke.

Do promjena je došlo i kod realnih stopa rasta BDP-a u pojedinim godinama, ali su i te promjene bile relativno male. Tako i nadalje vrijede postojeći izračuni prema kojima realna vrijednost BDP-a u prošloj godini još nije dostigla pretkriznu 2008. godinu te će tek u ovoj godini premašiti tu vrijednost za približno dva posto. Također se može napomenuti da ni promjene u BDP-u po glavi stanovnika nisu bile znatnije, pa se ni odnos razvijenosti Hrvatske prema prosjeku EU, mjeren tim pokazateljem, neće mijenjati u odnosu na postojeće podatke. Točnije, Hrvatska se u prošloj godini nalazila na 63% tog prosjeka.