Biznis i ekonomijaPreporučeno

Revizija rezultira povećanjem broja zaposlenih, padom nezaposlenosti na 6,8% u srpnju: DZS

Državni zavod za statistiku je revidirao metodologiju i rezultate mjesečnih podataka zaposlenih u pravnim osobama iz administrativnih izvora za razdoblje od siječnja 2016. do posljednjih raspoloživih podataka za srpanj 2019. što je rezultiralo povećanjem ukupnog broja zaposlenih, povećanjem aktivnog stanovništva (radne snage) i padom stope nezaposlenosti.

“Usporedbom podataka iz raspoloživih administrativnih izvora utvrđeno je da je potrebno provesti sveobuhvatnu analizu administrativnih podataka koji se preuzimaju iz obrasca JOPPD Porezne uprave radi utvrđivanja razloga nastanka sve većih razlika u podacima iz drugih izvora. Određene su razlike opravdane zbog različitih definicija zaposlene osobe, kao što je pitanje uključivanja volontera, osoba na stručnom osposobljavanju, osoba s produženim osiguranjem i drugoga te razlike koje su se pojavile zbog različitih metodologija obrade administrativnih podataka.

>>>HGK: revizija DZS-a povećala broj zaposlenih u srpnju za 109,6 tisuća

Ipak, sve veće razlike upozorile su na potrebu analize podataka preuzetih iz obrasca JOPPD te je utvrđeno da je potrebno proširiti obuhvat zaposlenih u pravnim osobama i uključiti kategorije zaposlenih po osnovi radnog odnosa koje do sada nisu bile uključene u obuhvat, kao što su na primjer mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima, za koje se analizom utvrdio rastući trend, osobito od druge polovice 2018., te radnici izaslani na rad u inozemstvo.

Gotovo svaka promjena primijenjene metodologije istraživanja prouzrokuje i određene promjene u podacima. Stoga i ova revizija broja zaposlenih u pravnim osobama utječe na podatke o ukupno zaposlenim osobama prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti,” piše u priopćenju DZS-a.

>>>Broj nezaposlenih u srpnju u odnosu na lipanj porastao za 2,0%: DZS

DZS je paralelno s priopćenjem objavio i prezentaciju (.pdf) iz koje izdvajamo utjecaj proširenja obuhvata podataka na trendove u razdoblju od siječnja 2016. do srpnja 2019.:

  • Stopa registrirane nezaposlenosti smanjuje se na 6,8% u srpnju 2019. i prosječna razlika za razdoblje od siječnja 2016. do srpnja 2019. iznosi -0,5 postotnih bodova.
  • Aktivno stanovništvo smanjeno je za 0,1% u srpnju 2019. u odnosu na siječanj 2016., što je razmjerno znatna razlika od 4,4 postotna boda u odnosu na prijašnje objavljene podatke (zbog nepotpunog obuhvata smanjenje aktivnog stanovništva iznosilo je 4,5%).
  • Broj zaposlenih u pravnim osobama povećan je za 12,3% u srpnju 2019. u odnosu na siječanj 2016., što je razlika od 5,9 postotnih bodova (zbog nepotpunog obuhvata prije objavljeni podaci pokazuju povećanje od 6,4%).
  • Ukupan broj zaposlenih povećan je za 12,7% u srpnju 2019. u odnosu na siječanj 2016., što je razlika od 5 postotnih bodova (zbog nepotpunog obuhvata prije objavljeni podaci pokazuju povećanje od 7,7%).

U iščekivanju izvješća o “prekarnoj Uniji”

Grabancijaš je početkom kolovoza, neovisno o današnjoj objavi DZS-a, zatražio pojedine podatke i pojašnjenja Eurostata o paneuropskoj metodologiji u nastojanju da odgonetne udio “rada bez zasnivanja radnog odnosa”, “aktivnih mjera zapošljavanja”, “mini-poslova” i drugih atipičnih oblika zapošljavanja u statistici o stopama zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti.

Službenica za informiranje Eurostata je tada navela da se zaposlenima smatraju “sve osobe starije od 15 godina (16 na Islandu i u Norveškoj) koje su tijekom referentnog tjedna radile – čak i ako su radile samo jedan sat tjedno – za plaću, profit ili korist obitelji”. Eurostat je u nastavku korespondencije potvrdio da navedena definicija odudara od definicije zaposlenja Međunarodne organizacije rada (ILO).

>>>Hrvatska je europski prvak u prekarnoj zaposlenosti: DZS

Grabancijaš vjeruje da bi DZS s današnjom revizijom trebao redovito objavljivati podatke o podzaposlenosti u Hrvatskoj. Naime, izvjesno je da su osobe nekoć kvalificirane kao nezaposlene ovih dana tretiraju kao zaposlene izvan definicija ILO-a, što nije isključivo europski trend, već je uočljiv i u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u.

Eurostat je u kolovozu na upit Grabancijaša odgovorio da “tim odgovoran za statistiku o podzaposlenosti i prekarnoj zaposlenosti radi na izvješću i podatke planira osvježiti u rujnu.”