Tech

Rezultati antigenskog testiranja na koronavirus u zagrebačkim školama

Foto: DDS Diagnostic/YouTube

Brzo antigensko testiranje na koronavirus u zagrebačkim školama dalo je pozitivne rezultate kod 1,6 posto testiranih učenika i kod 3,3 posto testiranih djelatnika, objavila je u ponedjeljak navečer Uprava Grada Zagreba.

Cilj istraživanja pod naslovom „Ispitivanje učestalosti antigena virusa SARS-CoV-2 u školama grada Zagreba“ bio je dati uvid u trenutnu prisutnost antigena virusa SARS-CoV-2 kod učenika i djelatnika u odabranim osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba.

>>>Masovno antigensko testiranje na koronavirus u Zagrebu

Istraživanje je provedeno od 30. studenoga do 4. prosinca u 12 osnovnih i sedam srednjih škola.

Na testiranje su pozvani svi učenici viših razreda (V. – VIII.) odabranih osnovnih škola te svi učenici odabranih srednjih škola u Zagrebu čija razredna odjeljenja u trenutku poziva nisu bila u samoizolaciji.

Negativni rezultati nisu se dodatno potvrđivali, no pozitivni su poslani na  potvrdu PCR testiranjem.

Testiranju je pristupilo ukupno 1925 učenika, od kojih je 1073 bilo učenika osnovnih škola te 852 učenika srednjih škola.

Rezultati i metodologija

Prisutnost antigena koronavirusa virusa brzim testom za detekciju antigena utvrđena je kod 31 učenika (1,6 % svih testiranih učenika). Pritom je udio učenika s pozitivnim nalazom bio viši u srednjim školama (19 učenika) nego u osnovnim školama (12 učenika).

U polovici osnovnih škola niti jedan testirani učenik nije imao pozitivan nalaz, dok je u preostalih šest škola bilo do tri učenika s pozitivnim nalazom.

Također, u dvije srednje škole niti jedan učenik nije imao pozitivan nalaz, dok je u preostalih pet škola bilo do sedam  učenika s pozitivnim nalazom.

>>>U Šibensko-kninskoj županiji u 24 sata 7 testova i 7 zaraza: COVID-19 | 16. studeni

Uz učenike, pozvani su i djelatnici ovih škola koji u trenutku poziva nisu bili u izolaciji ili samoizolaciji.

Testirani su svi učenici i djelatnici koji su se odazvali pozivu i donijeli potpisani informirani pristanak te bili u školi na dan testiranja.

U osnovnim školama testirani učenici činili su 26,9 posto svih učenika viših razreda odabranih škola, dok je za učenike srednjih škola taj udio bio 20,6  posto.

Testirano je i 365 djelatnika škola Grada Zagreba, a njih 12 (3,3 posto) bilo je s pozitivnim nalazom, većim dijelom iz srednjih škola.

Prednosti i nedostaci

Nakon provedbe ovog pilot-istraživanja o prisutnosti koronavirusa među učenicima i zaposlenicima škola, u Gradu Zagrebu ističu da je prednost bila velik broj ispitanika te broj uključenih škola.

Ograničenje istraživanja je relativno nizak odaziv učenika (40,1posto za osnovne i 33,1 posto za srednje škole), što unosi veliku nesigurnost u procjenu udjela pozitivnih nalaza kod učenika koji se nisu odazvali pozivu na testiranje.

Također treba uzeti u obzir da su testirani mogli biti samo učenici kojima u trenutku testiranja nije bila izrečena mjera izolacije ili samoizolacije.

>>>Postoji li još neka svrha antigenskog testiranja učenika u Zagrebu osim trošenja novca?

Dodatno ograničenje podataka je odabir uzorka (tzv. prigodni uzorak za koji nije proveden postupak randomizacije) zbog čega se ne preporuča generalizirati rezultate na cijelu populaciju škola Grada Zagreba.

Terenski dio istraživanja proveli su djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), dok je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada sudjelovao u obradi podataka.