Biznis i ekonomija

RH dobio odobrenje za 19,8 milijuna eura potpore tvrtki IE-Energy | Komisija

Europska komisija u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama odobrila je hrvatsku mjeru potpore u iznosu od 19,8 milijuna eura u korist operatora za skladištenje energije IE-Energy d.o.o. Cilj mjere je tvrtki IE-Energy pomoći da djelomično financira nabavu i ugradnju baterija na razini mreže kako bi operatorima prijenosnih sustava pružilo usluge uravnoteženja. Operatori prijenosnih sustava upotrebljavaju baterije na razini mreže kako bi održali ravnotežu između opskrbe električnom energijom elektrana i potražnje potrošača te po potrebi skladištili električnu energiju.

Potpora će biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava i pokrivat će približno 30 % kapitalnih rashoda. Europska komisija ocijenila je mjeru na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a posebno Smjernica o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju.

>>>Komisija odobrila hrvatski program ratnih potpora vrijedan 437 milijuna eura

Komisija je zaključila da je potpora potrebna i primjerena za rješavanje postojećeg tržišnog nedostatka jer ne postoje poticaji za pružanje usluga uravnoteženja operatorima prijenosnih sustava putem postrojenja za skladištenje energije na razini mreže.

Mjera osim toga doprinosi modernizaciji hrvatske energetske mreže i povećanju energetske sigurnosti opskrbe Hrvatske i EU-a. Osim toga, njome će se ubrzati dekarbonizacija hrvatskog energetskog sektora. Komisija je utvrdila i da je potpora proporcionalna jer je ograničena na nužni minimum i neće imati neopravdane negativne učinke na tržišno natjecanje i trgovinu među državama članicama.

>>>EK odobrio 54 milijuna eura državnih potpora za pohranu i distribucija voća i povrća u RH

Verzija ove odluke koja nije povjerljiva bit će dostupna pod brojem SA.64374 u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije o tržišnim natjecanjima, nakon što se riješe eventualna preostala pitanja povjerljivosti.

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Comments (1)

  1. Mikro tvrtki sa temeljnim kapitalom od 20.000 kn koja posluje sa gubitkom od 500.000 kn odobrene potpore os 19,8 milijuna eura?

Comments are closed.