Biznis i ekonomija

RMOD isplaćuje višak iz III., nudi nove uvjete za ugovaranje mirovina iz II. stupa

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (RMOD) danas će isplatiti višak sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, ostvarenog u 2018. godini.

Korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja RMOD-a, koji su imali isplatu cijele 2018. godine, bit će isplaćeno najviše do 1,5 mjesečne mirovine na ime viška. Korisnicima koji su primali mirovinu samo dio godine bit će isplaćen razmjeran iznos.

Mogućnost isplate viška regulirana je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18), u skladu s kojim je imenovani ovlašteni aktuar RMOD-a napravio izračun ukupno ostvarenog viška za sve aktivne ugovore u 2018. godini.

Uprava RMOD-a donijela je odluku o isplati dijela viška korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) razmjerno iznosu ugovorene mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine i potrebnom iznosu tehničke pričuve za svaki pojedini ugovor o mirovini.

>>>EU gradi nadnacionalni sustav mirovina: Večernji

U RMOD je od 04. lipnja do sada, od strane Središnjeg registra osiguranika (Regos) upućeno 80 novih izvještaja o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (R-POD obrazaca) temeljem kojih je moguće ugovoriti mirovinu iz II. stupa za sve korisnike mirovina koji su iskoristili pravo na izbor povoljnije mirovine u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja, u skladu s izmjenama propisa iz mirovinskog osiguranja. Budući da se radi o korisnicima mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili od 01.01.2019. godine iste kontaktiramo odmah po primitku izvještaja (R-POD obrasca) kako bi što prije započeli koristiti mirovinu iz II. stupa. Prilikom prve isplate bit će im isplaćeni svi zaostaci mirovina od dana umirovljenja kao i djelomična jednokratna isplata od 15% uplaćenih sredstava iz obveznih mirovinskih fondova, ako takvu isplatu zatraže i ako za istu ispunjavaju zakonski uvjet.

(PR)