Politika

Sigurnosna unija: stroža pravila o prekursorima eksploziva i borbi protiv financiranja terorizma

Danas su na snagu stupila postrožena europska pravila o prekursorima eksploziva. Očekuje se da će pridonijeti sprečavanju terorističkih napada ograničavanjem pristupa opasnim tvarima uz jača jamstva i kontrole prodaje opasnih kemijskih proizvoda koji se mogu upotrijebiti za proizvodnju eksploziva kućne izrade. Novim mjerama zabranit će se nove tvari, uskladiti pravila za kupnju na internetu i izvan njega, ograničiti pristup široj javnosti na temelju licencije za pribavljanje samo određenih prekursora koji podliježu ograničenjima te će se omogućiti bolja razmjena informacija između poduzeća i nacionalnih tijela.

Danas su na snagu stupila i nova pravila kojima se olakšava prekogranični pristup policijskih i pravosudnih tijela financijskim informacijama tijekom kaznenih istraga. Nadležna tijela, uredi za oduzimanje imovinske koristi i tijela za borbu protiv korupcije odsada će imati izravan pristup informacijama o bankovnim računima koje se čuvaju u nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa.

>>>Usvojen prijedlog o uklanjanju terorističkog sadržaja na internetu

Novim pravilima osigurat će se i intenzivnija suradnja nacionalnih službi, Europola i financijsko-obavještajnih jedinica uz čvrsta postupovna jamstva i jamstva u vezi sa zaštitom podataka u skladu s Poveljom o temeljnim pravima.

Države članice imaju rok od 18 mjeseci za provedbu novih pravila o pristupu prekursorima eksploziva te rok od dvije godine za provedbu pravila o financijskim informacijama. Europska komisija pritom će im pružiti svu potrebnu pomoć.