FunPreporučeno

Šljuka i šljukice tapa-tapkaju za hranom | VIDEO

Pojedine ptice iz reda šljukarica u potrazi za hranom ritmički udaraju o tlo kako bi insekte ili beskralješnjake potaknule na otkrivanje položaja, like so:

Groovie “ples” je i dio muškog rituala dodvoravanja ženkama.

>>>Cakani kraljevski muholovac | GIF

>>>Samoonesvješćivanje flaminga: GIF

>>>Gledaj moje lijepe plave nožice gledaj! | GIF

Comments (1)

  1. […] >>>Šljuka i šljukice tapa-tapkaju za hranom | GIF […]

Comments are closed.