Politika

Suša u Europi: države članice podržale mjere potpore koje je predložila Komisija

Države članice podržale su danas niz mjera potpore koje je predložila Komisija da se ublaže financijske poteškoće s kojima se poljoprivrednici suočavaju zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te da se poveća količina dostupne hrane za životinje.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Od početka ekstremnih klimatskih prilika pomno pratimo situaciju i spremni smo pomoći poljoprivrednicima. Komisija je cijelo vrijeme u bliskom kontaktu sa svim državama članicama i brzo je reagirala kad je to bilo potrebno. Tim bi se mjerama trebalo europskim poljoprivrednicima pomoći financijski i zaštititi ih od nestašice krmiva za stoku.

Mjere koje su države članice podržale na današnjoj sjednici uključuju mogućnost plaćanja većih predujmova i nekoliko izvanrednih odstupanja od propisa o ekologizaciji kako bi se poljoprivrednicima omogućile dovoljne količine hrane za životinje. Poljoprivrednici kojima je to potrebno moći će primiti veći postotak plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kako bi poboljšali likvidnost. To uključuje:

  • primanje do 70 % izravnih plaćanja od sredine listopada
  • i primanje 85 % plaćanja za ruralni razvoj čim se paket mjera službeno donese početkom rujna.

Dozvoljena će biti i odstupanja od određenih propisa o ekologizaciji kako bi im bile dostupne veće količine hrane za životinje. To uključuje mogućnost:

  • tretiranja neobrađenog zemljišta kao posebnog usjeva ili kao područja od ekološkog interesa, iako je već upotrijebljeno za ispašu ili žetvu
  • sjetve postrnih usjeva kao čistih usjeva (a ne mješavine kultura kako je sada propisano) ako su namijenjeni ispaši ili proizvodnji krmiva
  • skraćivanja minimalnog osmotjednog razdoblja držanja postrnih usjeva na polju kako bi ratari mogli na vrijeme posijati ozime usjeve nakon postrnih.