PolitikaPreporučeno

Švedska usvojila plaćeni porodiljni za djedove i bake

Švedska je u ponedjeljak započela s primjenom još jednog pionirskog zakona koji bakama i djedovima pruža mogućnost da preuzmu dio naknada za roditeljski dopust, odnosno za skrb o novorođenoj unučadi.

Prema Agenciji za socijalno osiguranje, samohrani roditelj na svoje roditelje može prenijeti 90 dana plaćenog porodiljnog, a parovi do 45 dana.

Švedska je znamenita kao država blagostanja u kojoj 10 milijuna ljudi uživa svekoliku skrb od kolijevke do groba.

Nacija je prije pola stoljeća prva u svijetu uvela plaćeni porodiljni za očeve.

Roditelji pravo na naknade mogu uživati do 480 dana. Zaposleni u privatnom sektoru nakon toga mogu raditi skraćeno do osme godine djetetova života, rok koji je za sretnike u javnom sektoru produljen dok djeca ne navrše 12.

Švedska je spol izbacila iz porodiljnog u 1974. godini, dopust je tada trajao najviše šest mjeseci po djetetu, a svaki je roditelj o potomku mogao brinuti po tri mjeseca.

Muškarci su u početku zazirali od “majčinstva” pa je priliku za tromjesečnu brigu o djetetu iskorištavalo tek njih 0.5%. Ovih dana na porodiljni se odlučuje oko 30% očeva.

Grabancijaš/Associated Press


Povezane vijesti

Comment here